Partners

Vraag en antwoord

Mag buurman gezamenlijke septische put wijzigen?

Vraag

Om een lang verhaal kort te houden: ik ben vorige week mede-erfgenaam geworden van een rijhuis in Gent dat verkocht wordt volgende maand. Alle afvalwater (incl. wc) gaat naar een septische put gelegen bij het huis ernaast. Die buur is blijkbaar al een tijdje bezig met verbouwen en plots beslist hij om een rioolbuisaansluiting te steken en vermoedelijk de put weg te halen. Die buur belt naar een andere mede-eigenaar met deze melding en vraagt om de helft van de 1500 euro op te hoesten. Er was geen enkele verstopping of breuk in de leidingen of andere gebreken. Hoe zit dit wettelijk in elkaar? Zijn wij verplicht om dit te betalen? De diensten stedenbouw, technische dienst en wegen van gent konden hier geen antwoord op geven. De afhandeling van de erfenis is nog lopend.

Antwoord

Een eerste stap naar een antwoord op uw vraag, is volgens advocaat Peter Henriksen nagaan welke rechten je hebt op de septische put gelegen bij het huis daarnaast.

“Aangezien deze gelegen is op het perceel van het naburige pand, maar jouw pand hier tevens gebruik van maakt, is er mogelijks sprake van een erfdienstbaarheid. Dit is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. Een dergelijke erfdienstbaarheid kan slechts door een titel gevestigd worden. Indien je je op je rechten als (mede)eigenaar van het heersende pand wenst te beroepen, zal je dus aan de hand van een authentieke akte moeten aantonen dat deze erfdienstbaarheid in het voordeel van jouw pand werd gevestigd.”

“Indien je het bewijs kunt leveren dat je als (mede)eigenaar het recht hebt op gebruik van deze septische put, kan je je verzetten tegen de verwijdering hiervan. De eigenaar van het dienstbare erf mag niets doen dat zou strekken om het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijk te maken, op risico veroordeeld te worden tot herstel in natura alsmede tot betaling van een bijkomende schadevergoeding wegens gebruiksderving.”

“Zo mag hij evenmin de gesteldheid van de plaats veranderen, noch de uitoefening van de erfdienstbaarheid verleggen naar een andere plaats dan die voor de erfdienstbaarheid oorspronkelijk was aangewezen. Indien evenwel die oorspronkelijke aanwijzing voor de eigenaar van het dienstbare erf meer bezwarend mocht zijn geworden of indien zij hem verhindert voordelige herstellingen daaraan te verrichten, kan hij de eigenaar van het andere erf een plaats aanbieden die voor de uitoefening van zijn rechten even gemakkelijk is, en deze mag hij niet afwijzen. Uiteraard zullen de kosten die hiermee gepaard gaan, te zijne laste zijn.”

Wil je je woning renoveren?
Bestel dan je gratis renovatiemagazine 'Mijn Verstandige Verbouwing' nu online en ontvang het in je brievenbus. Het magazine omvat artikels, reportages, richtprijzen en productinformatie.
Wacht niet langer en bestel nu gratis.

De redactie van Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt bij het beantwoorden van vragen. De Livios-redactie en de panelleden op wie Livios een beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen.

Productinfo over sanitair en water

Zoek een vakman / handelaar

Bestel gratis documentatie

Vernieuw uw toevoerleidingen van binnenuit

Vernieuw uw toevoerleidingen van binnenuit

e-Pipe Benelux
  • Leidingen herstellen
  • Watersnood
Warmte die bij jou past

Warmte die bij jou past

Stelrad BV
  • U wil een radiator ?
  • welke omkasting ? • decoratieve voorzijde? • vertikaal of horizontaal? • welke kleur?
Vasco Heating Concepts, wooncomfort

Vasco Heating Concepts, wooncomfort

Vasco
  • Een behaaglijk gevoel in een inspirerende leefomgeving
  • Design, interieur en architectuur
Toon meer