Sta ik in voor onderhoud boiler als huurder?

Vraag

Ik woon samen met mijn echtgenoot in een woonst die ik nog geen jaar huur en de boiler is aan de bovenkant gebarsten en gaan lekken. Wie moet de rekening ervan betalen en hoelang mag de loodgieter op zich laten wachten met die herstelling?

Antwoord

We legden de vraag voor bij specialist Emiel Balliauw: "Over het algemeen is het onderhoud van een boiler ten laste van de huurder en eventuele herstellingen ten laste van de eigenaar. In sommige gevallen leidt dit soort van gebreken tot discussies tussen de huurder en de eigenaar over wat al dan niet tot het deel onderhoud behoort."

"In deze zaak ligt volgens mij het initiatief  bij de eigenaar die de opdracht tot herstelling dient te geven aan een loodgieter. Hoe lang de loodgieter kan wachten met deze herstelling is nergens bepaald. Mij lijkt het dat deze na ontvangst van de opdracht bij hoogdringendheid onmiddellijk zal langs komen."