BTW-aangifte

Vraag

Mogen de BTW-diensten bankuittreksels opvragen om uw verrichtingen na te kijken?

Antwoord

De belastingsdiensten – en dus ook de BTW-diensten – mogen inderdaad je bankuittreksels opvragen om zo je verrichtingen te controleren.

Maar volgens advocaat Mark Huygen (vragenpanel) zal het niet zo snel zo ver komen. In eerste instantie zal de BTW-controleur je vragen om de nodige uitleg te verstrekken en dus ook je bankuittreksels voor te leggen. Als je dit niet doet, kunnen de diensten met behulp van een dwangbevel alsnog bij de bank je uittreksel gaan opvragen. Maar dit zullen ze niet zo snel doen. Als jij weigert om je bankuittreksel op hun vraag voor te leggen, maken ze een ambtshalve berekening. Hier wordt uitgegaan van de eenheidsprijzen voor de materialen die je in de woning hebt gebruikt. Met werken die je eventueel zelf hebt uitgevoerd wordt ook geen rekening gehouden. Dit wil dus zeggen dat de uiteindelijke berekening maximaal zal zijn. Door de bankuittreksels niet voor te leggen, zet je dus met andere woorden jezelf buiten spel.

Beantwoord door: Mark Huygen ·
Meer beantwoorde vragen over Btw

Advocatenkantoor Huygen is actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Lees meer over btw