Omgekeerd versus warm dak

Bij een omgekeerd dak komt de isolatie boven dakafdichting. En boven de isolatielaag een schutlaag. Bij een warm dak gebeurt de dakafdichting boven de isolatielaag zonder luchtspouw. Wat zijn de voor- en nadelen van beide types?

Foto: Darubo
Het omgekeerd dakHet warm dak
Voordelen:Voordelen:
 • Telt minder lagen en dus eenvoudiger dan een warm dak.
 • Bijkomend dampscherm is overbodig omwille van waterdichte dakafdichting onder isolatielaag.
 • Kans op condensatie is aanzienlijk kleiner (door plaatsing van isolatie boven dakafdichting).
 • Isolatieplaten kunnen ook bij slechte weersomstandigheden gelegd worden.
 • Interessant alternatief bij renovatie: als dakafdichting nog in goede staat is, hoeft deze niet verwijderd te worden.
 • Dakvloer is door isolatielaag beschermd tegen temperatuurschommelingen: verkleint risico op scheuren.
 • Meestal goedkoper dan een omgekeerd dak.
 • Plaatsing van isolatiemateriaal in hoeken eenvoudiger.
 • Kans op plasvorming en algengroei is kleiner, mits een correcte plaatsing.
Nadelen:Nadelen:
 • Vergt zwaardere onderstructuur.
 • Doorgaans duurder dan een warm dak.
 • Vergt iets grotere dakhelling.
 • Meer warmteverliezen en dus grotere isolatiedikte nodig voor zelfde isolatiewaarde.
 • Ter plaatse houden van isolatieplaten vergt extra aandacht.
 • Afdichtingslaag meer blootgesteld aan weersinvloeden. Moet dus kwalitatief beter zijn en ook beter beschermd worden dan bij omgekeerd dak.
 • Risico op mechanische beschadigingen (vb. door over dak te lopen) groter dan bij omgekeerd dak.
 • Type isolatie: enkel geëxtrudeerd polystyreen komt hiervoor in aanmerking.
 • Belangrijk aspect: dampscherm.
 • Functie: voorkomt dat waterdamp van onderliggend vertrek tot aan afdichting komt. Anders risico op condensatie.
 • Moet aan warme zijde geplaatst worden.
 • Isolatiemateriaal moet hoge densiteit hebben en ongevoelig zijn voor krimp en uitzetting: polyurethaan, stijve wolplaten, geëxpandeerd polystyreen, perliet, kurk, cellenglas.