Aanpassing van de rentevoet

Aanpassing van de rentevoet

Als je kiest voor een variabele rentevoet kan het bedrag schommelen dat je maandelijks moet afbetalen. De vuistregel is: hoe hoger de variabiliteit, hoe lager de rentevoet, maar hoe hoger het risico.

Formules

Foto: Porotherm
Foto: Bostoen

Er zijn verschillende formules mogelijk met betrekking tot de data van de aanpassing van de rentevoet. De rentevoet kan jaarlijks aangepast worden, om de drie jaar ('3/3/3'), om de 5 jaar ('5/5/5'), de eerste keer na tien jaar en dan om de vijf jaar ('10/5/5') enzovoort .

Bescherming

Bij een jaarlijks herzienbare rentevoet kan, ter bescherming van de consument, de stijging niet hoger oplopen dan 1 % het eerste jaar, 2 % het tweede jaar en 3 % het derde jaar. De wet schrijft voor dat een lening maximaal één maal per jaar mag aangepast worden. Wanneer een herziening van de rentevoeten leidt tot een daling of stijging van het maandelijks bedrag kan je bij sommige banken opteren om in plaats van het bedrag te laten aanpassen de looptijd te verlengen of te verkorten, zodat je toch elke maand hetzelfde bedrag afbetaalt. Bij een stijging van de rentevoeten blijft je maandelijkse inspanning dezelfde. Dalen de rentevoeten, dan is de lening sneller afbetaald.

Referte-indexen

Voor de aanpassing van de rentevoeten zijn de financiële instellingen gebonden aan de zogenaamde referte-indexen die elke maand in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Dit mag je zeker niet verwarren met de prijsindex. Het is dus zeker niet zo dat wanneer je loon stijgt door de indexatie, je maandelijks meer zal moeten afbetalen.

Voorbeeld

Je gaat een lening aan tegen een rentetarief van 0,643 % per maand (8% per jaar) . Op dat moment bedraagt de index 0,545. Die index moet duidelijk vermeld staan in het contract. Na drie jaar is de index gestegen tot 0,739. De nieuwe rentevoet berekent men als volgt: nieuwe rentevoet = oorspronkelijke rentevoet + (nieuwe index – oorspronkelijke index). In dit geval komen we op een rentevoet van 0,837 % per maand of 10,52 % per jaar: 0,643 % + (0,739 – 0,545) = 0,837 %.

Lees meer over lenen

Alles over lenen vind je hier

Producten

Bekijk alle partners