Hoe variabel is variabele rentevoet?

Hoe variabel is variabele rentevoet?

Als je voor een variabele rentevoet kiest, betaal je aanvankelijk minder af dan bij een vaste rentevoet. Of je daarmee op lange termijn winnaar bent, is evenwel lang niet zeker. Als de rentevoeten fors stijgen, zal je dat voelen aan je maandelijkse afbetaling. Het risico mag anderzijds ook niet overschat worden. De wetgeving inzake hypothecaire leningen vrijwaart de lener van al te grote financiële gevolgen.

Grenzen aan de variabiliteit

Foto: Camba

Aan de veranderlijkheid van de rentevoet zijn een aantal grenzen gesteld. De variabele rentevoet moet beantwoorden aan vijf dwingende voorschriften:

  1. Rentevoeten die enkel naar boven en niet aan onder kunnen gaan, zijn niet toegestaan.
  2. Het moet duidelijk zijn na welke periode de rentevoet herzien zal worden. Hierbij geldt een minimumperiode van één jaar. Je kan de rentevoet nooit meer dan één maal per jaar zien veranderen. De periodes moeten niet allemaal even lang zijn. Een overeenkomst met een eerste herziening na drie jaar en nadien een jaarlijkse herziening is perfect mogelijk.
  3. Er moet een maximumdrempel zijn ten aanzien van de oorspronkelijke rentevoet waarboven de rentevoet niet kan stijgen. De aanpassing naar boven mag nooit groter zijn dan de aanpassing naar beneden.
  4. Bij een jaarlijks herzienbare rentevoet kan mag de stijging niet hoger oplopen dan 1 % het eerste jaar, 2 % het tweede jaar en 3 % het derde jaar.
  5. De rentevoeten moeten gebonden zijn aan één van de referte-indexen.

Lees meer over lenen

Alles over lenen vind je hier

Producten

Bekijk alle partners