Welke rentevoet?

Welke rentevoet?

Als je een hypothecaire lening aangaat bij een bank, zal je rente moeten bepalen op het ontleende bedrag. Je kan de hypothecaire leningen opdelen naargelang de rentevoet: de vaste, de variabele, de beperkt variabele rentevoet en de zogenaamde accordeonlening.

Vaste rentevoet

Foto: Winsol

Wie kiest voor een vaste rentevoet, heeft de zekerheid dat zijn rentevoet nooit zal stijgen. Via een herziening van de lening kan de rentevoet eventueel wel dalen. Nadeel van deze formule is dat de intrestvoet iets hoger ligt dan bij een variabele rentevoet en dat je niet direct zal kunnen genieten van een rentedaling. Deze formule is vooral interessant voor mensen die lenen tot aan de limiet van hun mogelijkheden in tijden van een lage rentevoet.

Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet is op zich het goedkoopst en bij een rentedaling kan je krediet nog voordeliger worden. Anderzijds heb je met deze formule iets minder zekerheid over het bedrag dat je later zal moeten afbetalen. Op die variabiliteit staat wel een zekere limiet. Bij de meeste banken kan de rentevoet met maximum 5 % dalen of stijgen. In het bankjargon spreekt men dan van '+5/-5'. Bij een jaarlijks herzienbare rentevoet kan de stijging niet hoger oplopen dan 1 % tijdens het eerste jaar, 2 % het tweede jaar en 3 % het derde jaar.

Beperkt variabele rentevoet

Als je het risico nog meer wil beperken, kan je kiezen voor een beperkt variabele rentevoet waarbij de rentevoet hoogstens met 2 % kan stijgen of dalen ('+2/-2'). Als je bijvoorbeeld leent aan 4,8 % basisrentevoet zal je rentevoet nooit meer dan 6,8 % bedragen en nooit minder dan 2,8 %.

Er zijn verschillende formules mogelijk m.b.t. de periodiciteit van de rentevoet. De rentevoet kan bijvoorbeeld jaarlijks aangepast worden (1/1/1), om de drie jaar (3/3/3), om de 5 jaar (5/5/5), de eerste keer na tien jaar en dan om de vijf jaar (10/5/5), enz.

Accordeonlening

Deaccordeonleningcombineert de voordelen van een variabele rentevoet (lagere rentevoet en dus lager afbetalingsbedrag) met de zekerheid dat je maandelijks af te betalen bedrag altijd hetzelfde blijft. Bij de formule van de variabele rentevoet met vaste mensualiteiten zal bij een stijging van de rentevoet niet het afbetalingsbedrag stijgen, maar zal wel de leningstermijn verkort of verlengd worden.

Lees meer over lenen

Alles over lenen vind je hier

Producten

Bekijk alle partners