Heb ik recht op meeneembaarheid registratiekosten?

Heb ik recht op meeneembaarheid registratiekosten?

Vraag

Ik heb vorig jaar een bouwgrond gekocht met de bedoeling hierop te bouwen. Ik heb nu een andere bouwgrond gekocht die beter gelegen is. Kunnen de registratiekosten van mijn eerste aankoop mee genomen worden naar mijn nieuwe aankoop? Op de eerste bouwgrond werd er nog niet gebouwd.

Antwoord

“We situeren ons hier in het Vlaams gewest, enig gewest dat de meeneembaarheid van registratierechten kent”, zegt notaris Dirk Michiels.

“U kunt hier geen registratierechten meenemen, want de meeneembaarheid is enkel voorzien als u uw woning-hoofdverblijfplaats verkoopt en in ruil een andere woning-hoofdverblijfplaats koopt (zijnde een woning / appartement / bouwgrond met de verplichting er binnen de 5 jaar op te bouwen en in te wonen). Een bouwgrond is uiteraard op zichzelf geen hoofdverblijfplaats, tenzij u er inmiddels op gebouwd heeft en er uw hoofdverblijfplaats in gevestigd heeft, wat hier niet het geval is zoals u zelf schrijft.”

“Als u bij de aankoop van uw bouwgrond een abattement heeft gevraagd, zal u dat zelfs moeten terugbetalen alsook een boete omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan, te weten er binnen de 5 jaar op bouwen en in wonen.”

“Wat wel mogelijk zal zijn is de teruggave van 60 % van de registratierechten (artikel 212 Registratiewetboek). Inderdaad, als u een onroerend goed koopt waarop u 10 % registratierechten betaalde en dit goed terugverkoopt binnen de 2 jaar kunt u 60 % van de destijds betaalde registratierechten recupereren. De akte zal een clausule inhouden in dit verband, of u mag de teruggave later ook per afzonderlijk verzoekschrift vragen (niet te vergeten dan!). De teruggave is beperkt tot 60 % van de effectief door u betaalde registratierechten bij de aankoop.”

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Heb jij ook een vraag? Wij lossen ze op!

Lees meer over notariskosten

Lees alle vragen over notariskosten

Producten

Bekijk alle partners