Hoe luchtdichtheid en buitenschrijnwerk naadloos combineren?

Hoe luchtdichtheid en buitenschrijnwerk naadloos combineren?

We isoleren onze huizen alsmaar beter en bouwen met steeds meer aandacht voor de luchtdichtheid, maar we willen tegelijk ook grote glaspartijen. Het lijkt een contradictie te zijn. Samen met Eddy Moreels van Cartoflex Windows bekijken we de rol van het buitenschrijnwerk en de luchtdichtheid in het strenger wordende energieverhaal.

Naadloze naden

Een zwelband vangt in zijn opgezwollen vorm (afbeelding rechts) oneffenheden op tussen raam en metswelwerk.

Foto: Reynaers Aluminium

"Een raamomkasting is een doeltreffende oplossing om luchtdicht te werken", aldus Moreels.

Foto: Porotherm

Met een luchtdichte folie werk je de ramen langs binnen luchtdicht af.

Foto: Reynaers Aluminium

Een belangrijke uitdrukking voor de isolatiewaarde van ramen of deuren is de U-waarde. Hoe lager deze U-waarde, hoe beter de isolatie.

Foto: Cartoflex Windows

"Zorg dat alle naden, aansluitingen, bevestigingen naadloos aansluiten", steekt Moreels van wal. "Werk luchtdicht af met een folie of luchtdichte banden. Het is cruciaal dat de naden feilloos aansluiten, zodat er geen luchtverlies meer mogelijk is."

Omkasting

Het kan nog beter. "De meest doeltreffende oplossingen bestaan erin om gebruik te maken van een omkasting, het plaatsen van dichtingsmembranen of het voorzien van samendrukbare voegen. Deze oplossingen vragen bijzondere aandacht bij de uitvoering en de coördinatie van de werken. Het is uiterst belangrijk om je goed te laten adviseren door een vakman."

Gedeeltelijke omkasting

"Je kan ook kiezen voor een gedeeltelijke of een volledige omkasting. De platen die je hiervoor gebruikt, moeten voldoende luchtdicht zijn. Het raamkader en zijn omkasting worden vervolgens in de ruwbouw bevestigd. Belangrijk aandachtspunt hier is de luchtdichtheid aan het raakvlak tussen de omkasting en de ruwbouw."

Expansief schuim

"Omdat het zelfs door de injectie van een expansief schuim onmogelijk is om een volledige luchtdichtheid te waarborgen, moet je langs de binnenzijde een bijkomend membraan voorzien dat nadien in de bepleistering verzonken wordt."

Luchtdichte folies

"Luchtdichte folies en speciale schuimen bevorderen dus de luchtdichtheid. Moreels: "Het aanbrengen van luchtschermen gebeurt over de volledige omtrek van het raamkader en onder het tablet. De schrijnwerker bevestigt de membranen aan het raamkader en dit vóór de plaatsing ervan. De verbinding tussen de membranen en het raamkader gebeurt met een zelfklevende strook of met een samengedrukte lijmvoeg en een aandruklat. Let op, dat het vrije gedeelte van de membranen niet doorboord wordt door de verankering van het schrijnwerk aan de ruwbouw."

U-waarde

"Een belangrijke uitdrukking voor de isolatiewaarde van ramen of deuren is de U-waarde. Hoe lager deze U-waarde, hoe beter de isolatie. De U-waarde van een constructie-onderdeel komt overeen met de hoeveelheid warmte die per seconde per 1 m² verloren gaat als de temperatuur tussen binnen en buiten één graad Kelvin verschilt. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en kan berekend worden per materiaal of onderdeel van het raam. 'Uw' is de U-waarde van het volledige raam (window) en dus de combinatie van Ug (de U-waarde van het glas) en van de Uf (de U-waarde van het frame).

Vergelijken

"Let zeer goed op bij het vergelijken van U-waarden", adviseert Moreels. "Vaak gebruikt men een overgedimensioneerde glaspartij - Ug-waardes zijn bijna altijd lager dan Uf-waardes - om op die manier de Uw-waarde aantrekkelijker voor te stellen."

Vier valkuilen

Vier concrete tips van Eddy Moreels om warmteverliezen langs je buitenschrijnwerk te vermijden
1. Het niet afsluiten van de naden rondom het buitenschrijnwerk.
2. Gebruik maken van gewone borstel in plaats van tochtborstels bij deuren.
3. Te kort zagen van glaslatten waardoor er lucht via het glas naar binnen komt.
4. Niet aansluiten van de rubbers in de hoeken van de ramen.

Lees meer over materiaalkeuze

Alles over materiaalkeuze vind je hier

Bestel gratis documentatie

Ontdek alle gratis documentatie