Comment acheter ma part dans la maison de mon partenaire ?

Question

Quels sont les éléments (impôts, frais de notaire, certains règlements, etc.) dont je dois tenir compte si je veux acheter ma part dans la maison de mon partenaire ? Nous ne sommes (actuellement) pas mariés mais nous envisageons de nous marier. Dans ce cas, est-il plus intéressant de d'abord nous marier pour seulement ensuite acheter ma part ou cela n'a-t-il aucune importance ?

Réponse

Notaris Dirk Michiels geeft volgend antwoord:

“Als je een deel van de woning die exclusief toebehoort aan je partner wil kopen is dat zowel burgerrechtelijk als fiscaal een gewone verkoop: hiervoor betaal je een verkoopprijs (de waarde van de ingekochte delen) en de registratierechten voor een verkoop (10 % op de waarde van de ingekochte delen; er zijn geen verminderingen mogelijk), naast de notariële kosten en erelonen (± 1 % + btw). Dat is dus een kostelijke operatie die vooral daarom in de praktijk zeer weinig voorkomt. Daarbij zou dan ook best een regeling getroffen worden in geval van einde relatie of overlijden; voor dat laatste is een testament aangewezen.”

“Als jullie gaan trouwen kan dit allemaal op en veel efficiëntere en vooral goedkopere manier geregeld worden in het huwelijkscontract, dat voor het burgerlijk huwelijk moet worden opgesteld (nadien kan ook, maar dan is het kostelijker)."

"Je partner brengt de woning in de huwelijksgemeenschap in, en jij brengt een geldsom in. Dit wordt dan gekoppeld aan een regeling dat bij echtscheiding ieder zijn inbreng recupereert, al dan niet geïndexeerd wat de door jou ingebrachte geldsom betreft. Dan moeten er geen registratierechten betaald worden, enkel de kosten van het huwelijkscontract (± 600 euro)."

"Aangezien er mogelijks ook nog een hypotheek rust op de woning wordt deze mee ingebracht en zal deze ook verder door de beide echtgenoten worden afbetaald, met daaraan gekoppeld een vergoedingsregeling bij echtscheiding. In geval van overlijden van één der echtgenoten kan er tevens voorzien worden in een keuze- of verblijvingsbeding ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Dan is alles geregeld. Maak gerust een afspraak bij je notaris om dit verder te bespreken."

Réponse donnée par: Michiels, Stroeykens & Pelgrims

Livios sa tend à l'exactitude, l'objectivité et la fiabilité des informations qu''on publie. Ni la rédaction de Livios ni les membres du panel auxquels Livios fait appel pour répondre aux questions, ne peuvent cependant être tenus responsables. L'article en entier