Waar naartoe met bouw- en sloopafval?

Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel bouwpuin een bouwproject of een renovatie oplevert. Hoe kan je op een correcte manier je van je bouwafval ontdoen? Er zijn heel wat opties om je puin op een milieuvriendelijke manier kwijt te raken. Van een puinzak over een container tot het recyclagepark.

Opgeruimd staat netjes

Afval verbranden of onder de grond stoppen is onwetting en een milieuonvriendelijke manier. Eis daarom van je aannemer dat hij het afval sorteert en van de werf verwijdert. Hij is hiertoe trouwens wettelijk verplicht. Het is nooit slecht om dit ook in je contract op te nemen. Ook als je bepaalde materialen laat aanvoeren, moet je van de leverancier eisen dat hij het verpakkingsmateriaal mee terug neemt. Probeer zelf ook zoveel mogelijk te sorteren om het nadien naar het container- of recyclagepark te brengen. Hou daarbij rekening met verpakkingen of resten van verf, lak of primer. Deze horen thuis bij het klein gevaarlijk afval.

Een gouden tip bij sloopwerken? Ga zo voorzichtig mogelijk te werk. Het is jammer om goed hout, stenen of tegels weg te gooien als een ander ze misschien nog goed kan gebruiken. Wat niet hergebruikt kan worden, komt onvermijdelijk op de afvalberg terecht. Bij het bouwproces is het zelfs nog beter het motto: "Voorkomen is beter dan genezen" indachtig te houden. Zo kan je bijvoorbeeld – met het accent op duurzaam bouwen – kiezen voor materialen die langer meegaan.

Alternatieven

Natuurlijk kan je niet al het afval voorkomen. En voor het afval waar je mee zit, moet je een geschikte uitweg vinden. Als het afval in volume beperkt is, kan je je bouwpuin op het gemeentelijk recyclagepark kwijt. Dit bouwpuin mag uitsluitend bouwmaterialen als beton, bakstenen, tegels en dakpannen bevatten. Houtafval, kunststoffen en metalen zijn uit den boze. Deze moeten uitgesorteerd worden en op de juiste plaatsen op het containerpark achtergelaten worden. Ook gewapend beton moet apart afgeleverd worden.

Een andere mogelijkheid is de puinzak. Dit is een grote zak waar je ongeveer 1 m³ of 1.500 kg gemengd bouwafval in kwijt kan. De zak wordt per post opgestuurd. Als de zak gevuld is, volstaat een simpel telefoontje om hem weer te laten oppikken door een gespecialiseerde firma. Sommige gespecialiseerde zaken in bouwmaterialen bieden dit ook aan.

Container

Als je met grotere hoeveelheden bouwafval zit, kan je de huur van een container overwegen. Hou er wel rekening mee dat deze containers alleen bestemd zijn voor bouw- en sloopafval. De volle containers worden naar speciale firma’s afgevoerd die het vuil nog eens doorgedreven sorteren. De gesorteerde steenachtige fractie wordt vermalen tot steengruis. Vooral in de wegenbouw bewijst dit nog zijn nut. Het gesorteerde hout of papier, wordt afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

Asbest

Afval dat bijzondere aandacht verdient, is asbest. Het gevaarlijke kankerverwekkende goedje is wijd verspreid in de bouwsector. Ongeveer 80% van het ooit geproduceerde asbest werd gebruikt in de bouwsector. Je vindt het vooral terug in oude schoorstenen, gevelplaten en golfplaten, in afvoersystemen en als onderlaag voor oud tapijt of zeil. Ga bij renovatie of sloopwerken uiterst voorzichtig te werk met deze soorten materialen. Probeer zoveel mogelijk stofvorming te voorkomen, omdat de asbestdeeltjes zich op deze manier in het milieu kunnen verspreiden. Om die reden is het ook belangrijk te voorkomen dat asbest samen met ander bouw- en sloopafval in een puinbreker terechtkomt.

Het is belangrijk om selectief te slopen en het asbesthoudend materiaal apart te houden. Probleem hierbij is dat dit materiaal voor een leek vaak moeilijk te herkennen is. Met kleine hoeveelheden van het verzamelde asbest kan je dan op het containerpark terecht. Hier is men ook verplicht het asbest gescheiden op te slaan. Voor grotere hoeveelheden moet je naar een stortplaats voor inert afval.

Veiligheidsmaatregelen

Omwille van de gevaren neem je tijdens de verwijdering van asbesthoudende producten best een aantal veiligheidsmaatregelen in acht. Draag wegwerphandschoenen en een stofmasker. De enige stofmaskers die een volledige bescherming bieden tegen het inademen van asbestvezels zijn de zogenaamde P2- en P3-maskers. Een gewoon wegwerpgezichtsmasker laat de kleine asbestvezels nog door. Om stofvorming te voorkomen, bevochtig je de te verwijderen delen best met water. Het aantal manipulaties van het asbestcement en het vermijden van het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheden, zoals schuur- en slijpmachines, is natuurlijk ook nooit slecht. Het versnijden van asbestcement is trouwens verboden.

Partnerartikels

Bekijk alle partners