Bouwen? Eerst de voorbereidende werken

Met de voorbereidende werken leg je de fundamenten van je woning. Het is allesbehalve evident om hier later nog dingen aan te veranderen. Redenen genoeg dus om de voorbereiding grondig aan te pakken: van bodemonderzoek tot de drainagewerken.

Bodemonderzoek

Vóór de werken starten, laat je het best de kwaliteit van je bouwgrond analyseren door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Uiteraard moet daar een prijs voor betaald worden, maar op die manier blijf je van onaangename verrassingen gespaard. De kwaliteit van de grond is bepalend voor het type fundering dat je moet voorzien. Een aangepaste fundering is één van de meest voorkomende oorzaken van prijssupplementen. De bodemanalyse vertelt je ook in hoeverre de grond vervuild is. Ook dat kan verregaande gevolgen hebben.

Bouwrijp maken van het perceel

Het bouwrijp maken van het perceel wordt vaak onderschat, zowel qua werk als qua kosten. Als je bomen moet omhakken en zelf geen hout nodig hebt, vind je wel iemand die dat hout kan gebruiken. Hou er rekening mee dat het ontbossingsdecreet je verplicht om bij het rooien van bomen elders andere bijkomende bomen te planten of om een vergoeding te betalen.

Als de rotzooi en de bomen verwijderd zijn, is het tijd om de bouwlijn uit te zetten of te laten controleren. Doe navraag bij je gemeente: sommige gemeentes laten dit uitvoeren door een technisch medewerker of een landmeter. Daarna kan je je woning uitzetten.

Grondwerken

Tijd om een grondwerker in te schakelen? Hij graaft de bovenste laag zwarte teelaarde weg. De kelder en de funderingen mogen met het oog op de stevigheid van het huis immers niet in of op teelaarde gebouwd worden. Daarna begint de grondwerker aan de hand van het bouwraam het gat uit te graven voor je (kruip)kelder. Zorg in samenspraak met je architect dat je op voorhand de grondwerker precies kan vertellen hoe diep hij moet graven. Dat is belangrijk voor de uiteindelijke hoogte van je huis en heeft consequenties voor de rioleringswerken.

Het gele zand of de grond die de grondwerker weggraaft, legt hij op een aparte hoop om de bouw nadien weer aan te vullen. Als je te veel grond hebt - dat is eerder uitzonderlijk - vind je genoeg kandidaten die op zoek zijn naar gratis vulgrond. In plaats van grond bij te vullen kan je de grond ook aanvullen met geëxpandeerde kleikorrels, ook gekend als argexkorrels. Dat wordt vooral gedaan als er op volle grond gebouwd wordt (zonder kelder of kruipkelder). Het voordeel? De opvulling kan zeer snel gebeuren, het is makkelijk vlak te leggen en zorgt ook meteen voor een isolatie van je vloer.

Als de kelder af is, komt de grondwerker terug om de aanvulgrond rond het huis uit te spreiden. Wanneer hij de kelder komt uitgraven, kan je hem ook sleuven laten trekken voor de funderingen en de riolering. Je kan hem ook vragen om de septische put in te graven, maar dat kan je ook zelf doen of laten doen door de aannemer. Als de bouw volledig gerealiseerd is, komt hij nog een laatste keer terug om het terrein gelijk te maken en eventueel grond aan of af te voeren.

Grondverzet

Als bouwheer zorg je ervoor dat de aannemer die de werken uitvoert over alle gegevens beschikt om de grondwerken wettelijk te kunnen uitvoeren. Volgens de grondverzetsregeling is een bodemonderzoek (technisch verslag) verplicht bij het uitvoeren van grond-, bagger of ruimingswerken van meer dan 250 m³ of bij minder dan 250 m² op een verdachte grond. Bij een volledig onderkelderd huis bereik je deze omvang als snel.

Graaf je minder dan 250 m³ uit op een niet-verdachte grond, heb je slechts in uitzonderlijke gevallen een technisch verslag nodig. Je kan dan de uitgegraven bodem opnieuw gebruiken op je eigen terrein of laten wegvoeren door een aannemer. Om discussies te vermijden, laat je het best in een contract opnemen wie eigenaar wordt van de afgevoerde grond.

Voor de aanleg van nutsleidingen of rioleringen of het hergebruik van opzijgeschoven teelaarde bij vergunde ontginningen moet je geen technisch verslag laten opmaken. Hier wordt de uitgegraven grond na het uitvoeren van de werken teruggelegd op ongeveer dezelfde plaats. 

Wat met bouwafval?

Het hoeft geen betoog dat bouwafval onder de grond stoppen of verbranden onwettelijk en allesbehalve milieuvriendelijk is. Eis van je aannemers dat ze hun materialen zelf opruimen en sorteren. Je kan dit in een clausule laten opnemen in het contract.

Probeer ook zoveel mogelijk te sorteren. Heb je veel afval, huur dan een container. Blijft het volume beperkt of beschik je over een aanhangwagen, dan kan je het afval zelf naar het recyclagepark van je gemeente brengen. Ook dit heeft zijn prijskaartje.

Voor kleine hoeveelheden vormt de puinzak een interessant alternatief. In een dergelijk reservoir kan je ongeveer 1 m³ (1.500 kg) bouwafval kwijt. De gespecialiseerde firma bij wie je de zak aankoopt, komt deze nadien ook ophalen. Voor een puinzak betaal je zo'n 80 euro voor het gebruik van de zak, de ophaling en verwerking.

Droogzuiging

Droogzuiging is een tijdelijke oplossing om de bouwwerken te kunnen starten. Een grondwaterverlagingsfirma zuigt het water weg totdat het waterpeil lager komt te liggen dan de werken die je wil uitvoeren. Het water wordt zolang weggepompt tot de kelder klaar is. Als je kelder in de ruwbouwfase toch nog vol water loopt, is dit geen ramp. Het water heeft geen nadelige gevolgen voor de sterkte van het gebouw.

Als je een beroep doet op een grondwaterverlagingsfirma kan het een goed idee zijn om ook een bron te laten boren waaraan je dan een pomp met drukverhogingsinstallatie (een storkpomp) kan aansluiten. Het is goedkoper als dat samen met de droogzuiging wordt uitgevoerd dan wanneer je achteraf een bron laat boren. Hou er wel rekening mee dat je in principe verplicht bent om hiervoor een aanvraag in te dienen bij jouw watermaatschappij.

Drainagewerken

Drainage is zeker in klei- en leemstreken aanbevolen omdat dit grondsoorten zijn die weinig vocht doorlaten. Ook op hellende terreinen is een drainage vaak noodzakelijk om problemen door stuwwater langs de hoge zijde (de bergzijde) te voorkomen. Er zijn eigenlijk twee soorten drainage met elk hun eigen functie.

Partnerartikels

Bekijk alle partners
Moderne woning te Zonhoven
Moderne woning te Zonhoven

Prachtige nieuwbouwwoning te Zonhoven. De woning is uitstekend uitgerust en voorzien van alle comfort. Deze woning wordt volledig sleutel-op-de-deur...

Lees meer
Extra daglicht en verluchting? Aan deze 5 voorwaarden moet een dakraam zeker voldoen
Extra daglicht en verluchting? Aan deze 5 voorwaarden moet een dakraam zeker voldoen

Met een dakraam haal je meer daglicht en verse lucht binnen. Maar een dakraam moet wel aan zeer hoge eisen voldoen. Zo moet het niet alleen bij de stijl ...

Lees meer

Onze toolbox


Premies en subsidies

Met premies en subsidies kan je flink besparen. Kijk waar jij recht op hebt.

Zoeken

Magazines

Bouwen of verbouwen? Bestel je gratis magazine!

Aanvragen

Zoek een partner

Ben je op zoek naar informatie van een van onze partners?

Zoeken

Forum

Zit je met een vraag? Stel ze aan andere bouwers en verbouwers.

Stel je vraag

Vraag en antwoord

Onze redactie beantwoordde duizenden bouw- en verbouwvragen

Zoeken