Regen- en afvalwater: wat zegt de wet?

Regenwater opvangen en afvoeren is al langer verplicht voor nieuwbouw. Maar ook aan wie grondig ver- en herbouwt, legt de Vlaamse overheid strenge regels op. We zetten ze op een rijtje.

Aanzienlijke verstrenging

De manier waarop je regen- en afvalwater afvoert in Vlaanderen is vastgelegd in een gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Die bevat alle plichten voor regenwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en de gescheiden afvoer van afval- en regenwater. Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe verordening van kracht. Een aanzienlijke verstrenging ten opzichte van die van 2004.

Waar naartoe met je regenwater?

De overheid heeft een voorkeursvolgorde over hoe je onvervuild regenwater moet afvoeren:

 • Opvangen en hergebruiken
 • Infiltreren op eigen terrein
 • Bufferen. Eventueel met vertraagde afvoer in een aanpalende gracht of oppervlaktewater
 • Lozen in de riolering in de straat. Of een waterloop.
 • Lozen in de gemengde riolering in de straat

Geen enkele van die opties mogelijk? Dan pas mag je regenwater in de openbare riolering lozen.

Herbouwen versus verbouwen

De Vlaamse overheid maakt verder nog een onderscheid tussen herbouwen en verbouwen. Op die laatste categorie is de verordening NIET van toepassing. Maar wat is het verschil tussen her- en verbouwen?

Herbouwen

 • Een constructie volledig slopen.
 • Meer dan 40 % van de buitenmuren van een constructie afbreken.
 • Binnen het bestaande bouwvolume van een deels of volledig afgebroken constructie een nieuwe bouwen.
 • Uitbreidingen groter dan 40 m².

Verbouwen

 • Aanpassingswerken binnen het bestaand bouwvolume van een constructie, waarvan minstens 60 % van de buitenmuren behouden wordt.

Afval- en regenwater scheiden

De gescheiden afvoer van afval- en regenwater is sinds 2000 verplicht bij nieuwbouw. Voor herbouw sinds 2008. Het rioleringsstelsel in je buurt en je type woning zijn bepalend:

 • Bestaande woning in gesloten bebouwing: bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, is de scheiding hier enkel verplicht als je geen leidingen onder of door je huis moet aanleggen.
 • Bestaande woning in halfopen bebouwing: bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, is een volledige scheiding verplicht.
 • Nieuwbouw of herbouw: volledige scheiding is onmiddellijk verplicht.

Om te controleren of de gescheiden afvoer wel degelijk is uitgevoerd, is er sinds 2011 een verplichte keuring.

Regenwaterput bouwen

Ook voor de installatie van een regenwaterrecuperatiesysteem gelden bepaalde voorwaarden:

 • Eengezinswoning > 40 m²: verplichte installatie van een regenwaterput van minstens 5.000 liter.
 • Uitbreiding eengezinswoning: niet verplicht.
 • Nieuwe verkavelingen: collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.
 • Woning volledig gedekt door groendak: niet verplicht.
 • Woning deels gedekt door groendak: de delen met groendak moet je niet aansluiten op de regenwaterput en tellen niet mee voor de berekening van de minimale inhoud.

Opgelet: Gemeenten en provincies kunnen nog bijkomende regels opleggen. Vraag bij de dienst stedenbouw dus zeker na welke regels voor jouw woning van toepassing zijn.

Partnerartikels

Bekijk alle partners
Grond- en putwaterbehandeling van EcoWater
Grond- en putwaterbehandeling van EcoWater

Het is vaak mogelijk om heel goede resultaten te halen met opgepompt grondwater. Als u geen of moeilijk toegang heeft tot leidingwater kan een waterput een ...

Lees meer
Zuiver je afvalwater met een septische put of een epuro waterzuiveringsstation
Zuiver je afvalwater met een septische put of een epuro waterzuiveringsstation

Septische putten moeten beschikken over een CE keuring. Dit betekent minimaal een nuttige inhoud van 2000 liter(let op de meeste fabrikanten bieden...

Lees meer
Lekken herstellen zonder breekwerk
Lekken herstellen zonder breekwerk

Lekken kosten handenvol geld. De watermeter die blijft lopen, het drukverlies in de installatie, vocht en schimmels in de muren… In het ergste geval komt...

Lees meer
Betonproducten van eigen makelij
Betonproducten van eigen makelij

Bouwmaterialen Wijckmans heeft een eigen betoncentrale waar betonnen putten en andere betonproducten worden gemaakt. Zo ben je als particulier,...

Lees meer

Onze toolbox
Premies en subsidies Zoeken
Magazines Aanvragen
Zoek een partner Zoeken
Vraag en antwoord Zoeken