Dit verandert er in 2022 voor (ver)bouwers en kopers

Ben je van plan om in 2022 een woning te bouwen, te kopen of te renoveren? Dan zijn er net zoals elk jaar een aantal wijzigingen waarmee je het best rekening houdt. Zowel op het vlak van normen, premies en verplichtingen verandert er weer heel wat. We geven je alvast een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden, zodat je goed voorbereid aan je nieuwe woonavontuur kan beginnen!

Kopen en verkopen

 • Registratierechten

Schaf je dit jaar een nieuwe woning aan en betreft het je enige en eigen woonst? Dan betaal je daar nog maar 3% registratiebelasting op in plaats van 6%. Als je die woning bovendien ingrijpend energetisch wil renoveren, betaal je zelfs maar 1% registratierechten. Datzelfde tarief geldt als het gaat om de sloop en heropbouw van een verouderde woning. Verkoop je je enige en eigen woning en koop je een andere, dan zal je de al betaalde registratierechten wel niet meer kunnen meenemen.

Koop je in 2022 een tweede, derde,… woning als investering? Dan moet je 12% van de aankoopprijs aan registratiebelasting neertellen in plaats van 10% in 2021. Hetzelfde geldt trouwens voor de aankoopprijs van een bouwgrond.

 • Verplichte schatting bij woningaankoop

Ook nieuw vanaf 2022 is dat je verplicht de waarde van jouw nieuwe woning moet laten schatten vooraleer je er een hypothecaire lening voor kan afsluiten. Banken moeten het geleende bedrag voortaan namelijk baseren op de objectieve waarde van de woning, terwijl dat voordien nog op basis van de aankoopprijs was. Bedraagt jouw bod nu meer dan de werkelijke waarde van het huis? Dan kan je maar een deel van het nodige bedrag lenen en moet je zelf met de rest op de proppen komen.

 • EPC

Als je een woning of appartement verkoopt, hoort daar ook de overdracht van het energieprestatiecertificaat (EPC) bij. In 2022 moet dat EPC ten laatste zijn opgemaakt in 2019. Bij verhuur mag je het bestaande EPC van maximaal tien jaar oud blijven gebruiken. Ook sinds 1 januari moeten alle appartementsgebouwen met minstens vijftien gebouweenheden beschikken over een EPC van de gemeenschappelijke delen. Zowel residentiële als niet-residentiële ruimtes vallen onder de noemer gebouweenheden.

Bouwen en verbouwen

Ook de EPB-eisen verstrengen opnieuw met het oog op de klimaatdoelstellingen van 2050, en dat voor zowel bouwers als verbouwers. In de tweede helft van 2022 komt er ook een vereenvoudigde renovatiepremie, die de huidige premies zal vervangen.

 • Lager S-peil voor nieuwbouw

Ben je van plan dit jaar een nieuwe woning te bouwen? Hou er dan rekening mee dat het S-peil van de bouwschil nog maar S28 mag bedragen in plaats van S31. Haalt jouw nieuwbouw toch maar een energie-efficiëntie tussen de S29 en S31? Dan is het ook voldoende om je E-peil te verlagen naar E25 door een aantal andere energiezuinige maatregelen te treffen (dakisolatie, zonnepanelen,…). In andere gevallen voldoet nog steeds een E-peil van E30.

 • Nieuw E-peil voor ingrijpende energetische renovatie

Het E-peil verstrengt wel als je jouw woning dit jaar aan een ingrijpende energetische renovatie onderwerpt. Als je je bouwaanvraag daarvoor indient in 2022, dan moet je woning na de werken minstens een E-peil van E60 behalen in plaats van E70.

 • Vereenvoudigde renovatiepremie

Vlaanderen
Wie renoveert, kan ook op een heel aantal premies rekenen voor isolatie, nieuwe ramen, hernieuwbare energie,... Maar om dat systeem makkelijker te maken en de administratieve rompslomp te beperken, volgt er in de tweede helft van 2022 één vereenvoudigde verbouwpremie die de huidige renovatiepremie en energiepremies bundelt en vervangt. Je kan dan voor al je noden terecht op een enkele plaats. De precieze inhoud, voorwaarden en startdatum van die premie is nog niet bekend.

Brussel
Ook in Brussel volgt er een eenmaking van de premies, en daar geldt die wel al vanaf 1 januari 2022. Zowel de vroegere energiepremies als de premie voor de renovatie van het woonmilieu en de premie voor de verfraaiing van gevels zitten vanaf nu in de RENOLUTION-premies vervat. Vanaf 1 maart 2022 kan je ze ook daadwerkelijk aanvragen. In de overgangsperiode van 1 januari tot 1 maart kan je tijdelijk geen aanvraag doen.

Wallonië
En ook in Wallonië zijn er plannen om de huidige renovatiepremies te vereenvoudigen, al zijn die net als in Vlaanderen nog niet helemaal concreet en definitief. Het is in ieder geval de bedoeling om premies voor dakisolatie en voor werken van minder dan 3.000 euro makkelijker te laten verlopen. Zo moet je voor die werken geen energieaudit meer laten uitvoeren. Meer info vind je op de website van de Waalse overheid.

Ook dit nog: Verder ligt er bij de federale regering nog een verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw op tafel, en wordt het in te vullen btw-attest om te kunnen renoveren aan 6% vervangen door een eenvoudige vermelding op je facturen.

(Hernieuwbare) energie

 • Verbod op nieuwe stookolieketels

Ga je bouwen of ingrijpend energetisch renoveren en zoek je een vervanger voor je oude stookolieketel? Dan mag je die niet meer vervangen door een nieuwe, ook als er geen aardgas in je straat aanwezig is. In dat geval zal je dus een alternatief moeten zoeken. Als je niet ingrijpend renoveert, maar alleen je stookolieketel vervangt, mag je wel nog een nieuwe stookolieketel plaatsen als er geen aardgas in je straat ligt.

 • Capaciteitstarief elektriciteit

Het is al een tijdje geweten, maar in de zomer van 2022 is het eindelijk zover: dan doen de nieuwe nettarieven voor elektriciteit – ook bekend als het capaciteitstarief voor piekverbruik – hun intrede. Niet alleen de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt, maar ook het moment waarop je dat doet, zal vanaf dan de prijs bepalen. De voornaamste reden daarvoor is om een overbelasting van het net te vermijden. Hoe meer je je verbruik spreidt, hoe minder je dus betaalt. Zo worden ook domotica, zonnepanelen en thuisbatterijen interessanter.

 • Zonnepanelenpremie

Over zonnepanelen gesproken: ook daar kan je in 2022 nog steeds een premie voor aanvragen. Het oorspronkelijke idee was dat het premiebedrag van 1.500 euro na 2021 stelselmatig zou afnemen. Maar na het wegvallen van de terugdraaiende teller en door de vertraagde plaatsing van digitale elektriciteitsmeters door Fluvius, besliste de Vlaamse regering om ook in 2022 dat volledige premiebedrag van 1.500 euro nog te behouden.

 • Thuisbatterij

Vraag je in 2022 een premie aan voor een thuisbatterij? Dan maak je dit jaar nog maar aanspraak op een bedrag van maximaal 1.725 euro en tot 40% van de totale factuur in plaats van maximaal 2.550 euro vorig jaar. Concreet ontvang je 225 euro per kWh voor de eerste 4kWh van je batterij en 150 euro extra per bijkomend kWh van 6 tot 9. Voor bepaalde thuisbatterijen wordt er vanaf 2022 ook een milieubijdrage gevraagd.

 • Micro-warmtekrachtkoppeling

Vanaf dit jaar kan je niet langer een premie aanvragen voor een micro-warmtekrachtkoppelingssysteem met een vermogen van minder dan 10 kWh als die gebruikmaakt van fossiele brandstoffen.

Meer info over energie- en renovatiepremies vind je op de websites van de gewesten.

Partnerartikels

Bekijk alle partners
 • Bouwfit-dagen: lees meer over ons programma van 2 zaterdagen
  Bouwfit-dagen: lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

  Heb je bouw- of verbouwplannen? Laat je dan goed informeren. Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk...

  Lees meer
 • Hoe werkt een ventilatiesysteem C+?
  Hoe werkt een ventilatiesysteem C+?

  Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en...

  Lees meer
 • Ecologisch, duurzaam en modern wonen?
  Ecologisch, duurzaam en modern wonen?

  Fermacell® is een sterke basis voor de inzet in houtbouw. Houtskeletbouwhuizen met natuurlijke bouwmaterialen zijn hét antwoord op de huidige uitdaging op...

  Lees meer
 • Bouwen voor de toekomst volgens de BEN-norm
  Bouwen voor de toekomst volgens de BEN-norm

  Zonnepanelen, een warmtepomp of zonneboiler? Bij de bouw van een woning heb je verschillende mogelijkheden om rekening te houden met het milieu én tegelijk ...

  Lees meer