Dampkap kiezen

Breedte en debiet

Afzuigkappen heb je in verschillende breedten met als meest gangbare 60, 90 en 100 cm. Je kiest het best een afzuigkap die ongeveer 15 cm aan weerszijden van het kookvlak uitsteekt. Damp stijgt immers niet altijd loodrecht. Als je een afzuigkap neemt die nog wat meer uitsteekt aan de zijkant, kan je ze ook benutten voor je andere toestellen (bv. frituurpan).

Laat het debiet van je dampkap uitrekenen door de handelaar of architect.

Foto: Novy  

Hou bij de aankoop rekening met het debiet. Bepalend zijn de grootte van je keuken en de hoeveelheid lucht die wordt toegevoerd. Die toevoer moet volstaan om de afgezogen lucht te vervangen door verse lucht. Neem daarom nooit een afzuigkap met een te groot of een te klein debiet.

Hoe dampkap kiezen?

Een dampkap kies je niet ondoordacht. Er zijn heel wat aandachtspunten.

Foto: Novy  

Bekijk eerst en vooral samen met de installateur welke dampkap het meest geschikt is voor jouw situatie. Volgende punten zijn daarbij van belang:

 • Plaats waar de dampkap moet komen,
 • afmetingen van de kookelementen die onder de damkap komen,
 • afmetingen van de keukenruimte,
 • afstand van dampkap tot muur- of dakdoorvoer (aantal meter en aantal bochten),
 • eventuele mogelijkheid om motor op afstand te plaatsen.

Afvoerkanaal

Een dampkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte weer door verse lucht wordt vervangen.

Foto: Novy  

Verzorg het afvoerkanaal naar buiten toe. Een gebrek hieraan kan leiden tot rendementsverlies en/of lawaai. Een aantal elementen komen hierbij naar voor:

 • Respecteer de diameter en verklein die niet. Diat kan lawaai en een verminderde efficiëntie veroorzaken.
 • Maak zachte bochten.
 • De uitlaatbuis moet zo glad mogelijk zijn. Gebruik je toch flexibele kanalen, dan moeten ze volledig uitgetrokken en op maat afgesneden worden zodat de lucht zo min mogelijk weerstand ondervindt.
 • Bij platte buizen moet er evenveel lucht door het kanaal kunnen stromen dan wanneer je ronde kanalen zou gebruiken.

Luchttoevoer

Een dampkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte weer door verse lucht wordt vervangen. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot rendementsverlies.

Foto: DEAPLUS  
 • Voorzie de mogelijkheid om voldoende lucht aan te voeren (via rooster in raam, open deur of venster, vanuit een andere ruimte).
 • Gebruik de damkap ook goed. Zo is het zeer belangrijk voor een goede werking dat je de dampkap tijdig aanzet en de vetfilter regelmatig reinigt.

Nuttige tips

 • Een afzuigkap moet je niet inschakelen als er zich kookdampen ontwikkelen, maar iets vroeger, zodat je op voorhand al een luchtstroom creëert.
 • Bij bereidingen met een hardnekkige geurvorming schakel je de kap beter minstens vijf minuten op voorhand in. Laat ze na het koken nog een tijdje voortzuigen om condensatie in de buis tegen te gaan. Er zijn apparaten die na de inschakeling automatisch nog een tijd lucht blijven aanzuigen.
 • Voor een optimale werking mag de afstand ten opzichte van de kookpan niet te groot zijn. 70 à 80 cm is het maximum als je wil vermijden dat de damp zich in de keuken verspreidt voordat hij de afzuigkap bereikt.
 • Lees ook onze klus ‘Afzuigkap met schouw plaatsen’.

Producten

Mood, sfeervol object in combinatie met recirculatie.

Novy

Mood, sfeervol object in combinatie met recirculatie.

Dampkappen, esthetisch en functioneel

FRANKE NV

Dampkappen, esthetisch en functioneel