Polyurethaan gietvloer

Vraag

Wij willen graag een polyurethaan gietvloer in onze nieuwbouwwoning. Wat zijn de voor- en nadelen en kan dit op vloerverwarming? Moet er dan een chape aangebracht worden, moeten er voegen voorzien worden (indien vloerverwarming)?

Antwoord

Van de in de handel voorkomende kunststofvloeren (o.a. op basis van epoxy-, MMA-, polyester- en polyurethaanharsen) is PU inderdaad het meest aangewezen als vloerafwerking voor privé-woningen, lofts, enz. meent Dirk Van Tricht. Dit materiaal leent zich uitstekend voor het uitvoeren van naadloze, hard-elastische industriële vloeren, is in vele kleuren verkrijgbaar, vlot in onderhoud, in dunne lagen aan te brengen (standaarddikte vanaf ca. 2 mm) en renoveerbaar. Het blijft echter een industriële vloerafwerking met bepaalde gebreken en een specifieke look eigen aan harsgebonden vloeren.

Om misverstanden en ontgoocheling te voorkomen is het zeker aangewezen vooraf een grondig advies in te winnen bij fabrikant en/of plaatser, en om enkele referenties te gaan bekijken, zodat het uiterlijk, de slijtagepatronen, enzovoorts je vooraf bekend zijn.

Kunststofvloeren in het algemeen, en dus ook PU-vloeren zijn minder kras- en hittebestendig dan bv. tegelvloeren, vertonen vaak vroeger slijtageplekken en kunnen o.a. worden beschadigd door scherpe voorwerpen.

Daartegenover staat dat ze een hogere druk- en trekbelasting aankunnen, naadloos worden uitgevoerd en esthetisch een specifiek uitzicht hebben (zie www.bolidt.com voor enkele foto’s).

Een van de belangrijkste voordelen van een polyurethaanvloer ten opzichte van andere kunstharsvloeren is zeker zijn elasticiteit (vanaf ca. 60% rek-bij-breuk) welke met name bij plaatsing op chape of beton met vloerverwarming van groot nut kan zijn (minder kans op scheurvorming bij bewegingen in de ondervloer).

Als ondervloer in geval van vloerverwarming is een chape of een zeer vlakke betonvloer het meest aangewezen en toegepast. Er dient te worden gezorgd voor een stevige netwapening in de ondervloer en voor de nodige uitzetvoegen, randstroken en doorloopwapening op risicoplaatsen zoals deuropeningen. Neem in elk geval voorafgaandelijk contact op met een specialist inzake vloerverwarming en ondervloeren.

Specifiek voor kunststofvloeren geldt dat de ondergrond volledig droog dient te zijn (maximaal 2.5% restvocht) vooraleer de vloerafwerking kan worden geplaatst waarna men ervan uit kan gaan dat de meeste krimp in de ondervloer uitgewerkt zal zijn. De krimp is namelijk voor een groot deel het gevolg van het droogproces van de cementgebonden ondervloer en een van de hoofdoorzaken van scheurvorming (uiteraard zijn er ook nog andere mogelijke oorzaken zoals zetting van het gebouw, enz.).

Na droging van de chape kunnen eventuele krimpvoegen - welke werden gespaard - volledig met polyurethaan worden opgevuld en kan men hierna de vloer tot op aanzienlijke oppervlakken naadloos laten aanbrengen.

Hiervoor dient men er wel voor te zorgen dat de gehele ondervloer vlot op de onderliggende isolatie kan schuiven (geen uitstekende onderliggende leidingen, enz.) en dat er de nodige randisolatie is voorzien om de vloerplaat voldoende uitzetruimte te geven.

Eventuele dillatatievoegen (plaats, type en aantal te bepalen door de ontwerper) kunnen uiteraard niet worden overlaagd.

Producten

Bamboeparket: ecologisch en duurzaam

BLM Enterprises

Bamboeparket: ecologisch en duurzaam

Solid-Surface douchevloer en naadloze wanden

Eauplus

Solid-Surface douchevloer en naadloze wanden

Special Items, een gietvloer door jou ontworpen

DRT Gietvloeren

Special Items, een gietvloer door jou ontworpen

Thermisch- en geluidsisolerende vloerelementen (gipsvezel en cementgebonden)

Fermacell BV (James Hardie Europe Group)

Thermisch- en geluidsisolerende vloerelementen (gipsvezel en cementgebonden)

ParquetVinyl: the look of wood the ease of vinyl

Lamett

ParquetVinyl: the look of wood the ease of vinyl

Onderhoud van een gietvloer

Floors & More

Onderhoud van een gietvloer