Magda? Zonder een vergunning een reclamebord plaatsen?

Foto: Livios  
Foto: Livios  

Mag ik zonder vergunning een reclamebord plaatsen? Mag ik zomaar een carport tegen mijn woning aanbouwen? Dit is maar een greep uit de vragen waar iedereen op een bepaald moment wel eens mee geconfronteerd wordt. Een pasklaar antwoord vinden is dan niet altijd even evident. In onze rubriek ‘Magda?’ willen we hier op inspelen. Onze jurist zal maandelijks een prangende vraag op het vlak van stedenbouw, verzekeringen of fiscaliteit aansnijden en de mogelijke antwoorden toelichten. Deze week bijt hij de spits af met de vraag: Mag ik zonder een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), een reclamebord in mijn tuin of tegen mijn blinde zijgevel plaatsen?

In een beperkt aantal gevallen kan dit. Maar in de meeste situaties dien je toch een stedenbouwkundige vergunning hiervoor aan te vragen.

Volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 heb je in de volgende gevallen geen vergunning nodig:

 • als een niet-verlicht of niet-lichtgevend reclame- of uithangbord dat niet groter is qua oppervlakte dan één vierkante meter wordt bevestigd tegen een vergund gebouw;
 • als het gaat om publiciteitsinrichtingen die enkel informatie verstrekken van de overheid (bv. gemeenten, provincie, federale overheid,…) of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid (bv. campagne van de overheid tegen rijden onder invloed van alcohol of drugs);
 • als die publiciteitsinrichtingen voortvloeien uit bepaalde wettelijke voorschriften (bv. de gemeente dient bepaalde informatie verplicht aan een uithangbord bekend te maken);
 • reclameborden of reclamezuilen die door de overheid worden ter beschikking gesteld om langs deze weg socio-culturele en politieke informatie mee te delen (bv. geplande voorstellingen in het plaatselijk cultureel centrum, bijeenkomsten in de parochiezaal,…);
 • reclameborden die niet groter zijn dan één vierkante meter en die bedoeld zijn om aan te kondigen dat een bepaald onroerend goed (bv. een woning of een stuk grond) te huur of te koop is. Na de verkoop of de verhuur dient dit reclamepaneel onmiddellijk te worden verwijderd.

Als het reclamebord niet voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften, dan moet je een stedenbouwkundige vergunning hiervoor aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het bord zal geplaatst of bevestigd worden.

Artikel 99, ?1, 8? van het nieuwe decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening bepaalt immers dat "niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning publiciteitsinrichtingen of uithangborden mag plaatsen of wijzigen".

Het Hof van Cassatie (het hoogste rechtscollege in ons land), heeft in een arrest van 12 januari 1994 tevens gesteld dat de bepaling die stelt dat een voorafgaande vergunning vereist is voor iedere constructie of inrichting die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, ook van toepassing is op de reclameborden die met de grond zijn verbonden door de muur waarop zij zijn aangebracht. Met andere woorden reclameborden met een oppervlakte van meer dan één vierkante meter die bijvoorbeeld tegen een blinde (zij-)gevel worden aangebracht worden onderworpen aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

Wie dient nu deze vergunning aan te vragen ?

Zowel private personen (u en ik) en rechtspersonen (vennootschappen zoals bijvoorbeeld nv 's), evenals overheidsorganen zijn verplicht om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen indien zij werken of handelingen wensen uit te voeren waarvoor overeenkomstig de wetgeving een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Men hoeft niet noodzakelijk eigenaar te zijn van de grond of de constructie om deze vergunning aan te vragen. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft dit immers voor. Wel heeft de Raad van State gepreciseerd dat de aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen slechts zin heeft als zij uitgaat van, of gedaan wordt in naam van de eigenaar, de bezitter van een bouwrecht of de houder van een zakelijk recht.

Bostoen

Bostoen
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Dumobil

Dumobil
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Alle info over het kadaster

Kadaster

Alle info over het kadaster

Hypothecair krediet: Soepel Woonkrediet

BNP Paribas Fortis

Hypothecair krediet: Soepel Woonkrediet