Uitdunnen van bomen, niet kappen

Vraag

Vraag van: Las We zitten momenteel met een bouwprobleem dat blijkbaar veel mensen aangaat (een vraag of drie vier gevonden bij de onbeantwoorde vragen). Ik heb een stuk grond gekocht langs mijn woning. Hier staan bomen op. Mijn buurvrouw wist me te vertellen dat me dat een aardige duit gaat kosten indien ik ze wil kappen. We zijn dus gewaarschuwd dat er met argusogen zal toegekeken worden. Nu wil ik niet direct kappen maar vooral uitdunnen. In de koopakte staat letterlijk: "Partijen krijgen bij deze kennis van het Decreet van de Vlaamse Raad houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening van achttien mei negentienhonderdnegenennegentig, gewijzigd bij Decreet van zesentwintig april tweeduizend, dat letterlijk luidt:
Art 99 §1: Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, §1 en §2 van het bosdecreet van 13 juni 1990; 3° hoogstammige bomen vellen alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3§1 en §2 van het bosdecreet van 13 juni 1990 Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3° wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft." Na nogmaals expliciet de vraag gesteld te hebben bevestigde de notaris dat alle bomen met een omtrek kleiner dan 1 meter op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld mochten omgedaan worden. Een notaris is volgens mij nog meer dan een advocaat, dus die zal het wel weten. En we willen bovendien niet rooien, maar uitdunnen. Veiligheidshalve toch maar eens naar de gemeente gebeld. Drie mensen aan de lijn gehad, drie meningen. Bel de boswachter, architect nodig, aanvraag indienen tot het kappen of rooien. Dan maar persoonlijk naar de gemeente. Het komt er op neer dat ze eigenlijk zelf niet wisten wat er diende te gebeuren, dus maar de zware procedure voorgesteld. We dienen een schets van het perceel met aanduiding van de te kappen bomen, per te kappen boomsoort, stamomtrek, ouderdom van de te kappen bomen (kan je gemakkelijk bepalen door ze om te zagen en de ringen te tellen), afstand van de te kappen bomen ten opzichte van de woning, MINSTENS 3 foto’s van het perceel achteraan gedateerd en ondertekend. Dan zal de gemeente bepalen welke vergunning dient aangevraagd te worden en kan de procedure in gang gestoken worden. Tegen de tijd dat dit rond is zijn mijn bomen van monumentale waarde en mogen ze niet meer geveld worden. Ik heb bedankt voor deze procedure. De notaris zegt immers toch anders. Concreet: Wat mag ik nu doen? Dien ik de notaris zijn advies te volgen, of dien ik te kiezen om een logge administratie te volgen? Wat kunnen de consequenties zijn?

Antwoord

De informatie die de notaris je meegaf, toont al aan dat je op je perceel niet mag kappen, zonder voorafgaandelijke kapvergunning. Johan Reymen van de dienst ruimtelijke ordening in Hasselt raadt aan om de plaatselijke boswachter om advies te vragen. Vraag hem eens naar het perceel te komen kijken en leg hem ter plekke uit wat je plannen zijn. Hij kan dan beslissen wat wel of niet kan. Vraag hem ook zijn bevindingen op papier te zetten. Op die manier heb je ook iets in handen als achteraf iemand problemen maakt over de werken die je liet uitvoeren met toestemming van de boswachter. Bovendien kan dat papier nuttig zijn om mee in te dienen bij je latere bouwaanvraag als bewijs voor de uitgevoerde werken. Op die manier moet je hier geen compensatie meer voor betalen.

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Vergunningen

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Alle info over het kadaster

Kadaster

Alle info over het kadaster