Mag ik tuinhuis onderkelderen?

Vraag

Indien ik een tuinhuis bouw (baksteen) dat valt binnen de reglementering over het vergunningsvrij bouwen, mag ik dit dan onderkelderen? We zijn beperkt in onze bergruimte in de woning en zouden daar bvb. materiaal dat niet vaak gebruikt wordt opslaan. Ik vind niets terug over kelders in deze context.

Antwoord

“Onderkeldering is mogelijk voor een tuinhuis, eventueel met vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning”, zegt specialist Jo Vandervelden. “Meldingsplicht kan mogelijk zijn maar gezien de beperkte informatie kan ik hier niet over oordelen.Wel dient de watertoets geraadpleegd te worden of onderkeldering op jouw perceel mogelijk is.De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem.www.integraalwaterbeleid.be

“Vrijstelling is mogelijk indien:

 • § Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
 • § Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. 
 • § Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen.
 • § Niet strijdig met andere wetgeving, zoals:
  • § erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
  • § burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
 • § natuurwetgeving 
 • § Je gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Ruimte en Erfgoed

 • § op percelen met beschermde monumenten, 
 • § in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
 • § in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
 • in beschermde archeologische monumenten."

Beantwoord door: Jo Vandervelden, DATON
Meer beantwoorde vragen over Vergunningen

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Kadaster

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.