Landbouwgrond naar bouwgrond omvormen onmogelijk?

Vraag

De grootvader van mijn partner bezit een stuk grond dat staat ingekleurd als agrarisch gebied op het gewestplan. Dit stuk grenst echter aan woon- en uitbreidingsgebied. Langs weerszijden van het perceel staan huizen alsook in de directe omgeving en links van ons perceel op agrarisch gebied.

Er is een straat met nutsvoorzieningen aanwezig. Op de biologische waarderingskaart van de gemeente staat het stuk ingekleurd als biologisch minder belangrijk. Veel voordelen in onze richting dus. We zijn gaan informeren op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente maar zij zeiden vlakaf dat deze grond niet gewijzigd kan worden. Wij geloven hier niets van zonder duidelijke argumentatie. We zijn tenslotte nog altijd in België, alles kan.

Het is een enorm stuk van 5.500 m² waar nooit landbouw op gebeurd is. Het ligt daar te verkommeren tussen andere huizen. Ons plan is om het perceel van noord naar zuid in twee te verdelen en het voorste stuk wederom in twee te verdelen als bouwgronden. Een stuk voor ons en een stuk voor mijn schoonzus en haar partner. Het achterste stuk kan agrarisch gebied blijven.

Hoe kunnen we dit best aanpakken? Dienen we de gemeente te overtuigen van onze plannen, de bestendige deputatie van de provincie of het Vlaams Gewest? We zitten momenteel een beetje vast en de verkiezingen komen dichterbij.

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan landmeter-expert Jan De Wael: "Het zal binnenkort zelfs nog beter worden, want er gaat ook grond in woonzone en woonuitbreidingszone onbebouwbaar worden. Een klein land als Vlaanderen heeft nu eenmaal ook open ruimte nodig en het "dit is België" waarover u schrijft is gelukkig voorbij. Enkel als het stukje grond heel centraal in een bebouwde zone gelegen is, zie ik mogelijks nog een waterkans om omzetting te bekomen als u in ruil een afgelegen stuk woonzone kan omzetten naar landbouwzone."

Producten

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

Kadaster

Vind een energiedeskundige (EPC, EPB, EAP,..) in uw buurt

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.