Minister Van Mechelen weerlegt stelling 'waardeloze bouwgronden'

De stelling van de Vlaamse Bouwconfederatie (VCB) over de 42.000 waardeloze bouwgronden in Limburg, berust op een misverstand. ?De secretaris-generaal van de federatie laat zich op sleeptouw nemen in een partijpolitiek spelletje van de CVP door volstrekt ten onrechte paniek te zaaien. In goedgekeurde verkavelingen en woonzones mag altijd gebouwd worden. Vandaag, morgen en binnen 10 jaar." Dat zei Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen gisteren in reactie op het verontrustende bericht van de bouwsector dat ook in de bouwkrant van Livios te lezen was. De VCB houdt vol dat er wel degelijk een probleem is.

De stelling van de VCB is geenszins gefundeerd," aldus Van Mechelen tijdens een werklunch van de Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg (KHNL). "Het maximaal aantal toegelaten bouwvergunningen dat per gemeente in het ruimtelijk structuurplan staat, is alleen bedoeld om gebieden met de gewestplanbestemming 'woonuitbreidingsgebied' eventueel om te zetten in woonzone. Voor goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen en percelen die volgens het gewestplan in woongebied liggen én bovendien gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg, is er geen sprake van voorlopig of definitief onbebouwbaar te worden." Peter Bongaerts, coördinator van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg, verduidelijkt: "Als er bijvoorbeeld in Halen 228 nieuwe woongelegenheden worden vermeld, is dat gewoon een indicatie. Als het aantal wordt overschreden, zullen de woonuitbreidingsgebieden waarschijnlijk niet als woonzone worden ingekleurd, in het andere geval zou dit wel kunnen gebeuren. Dat is alles." In stedelijke gebieden komen de woonuitbreidingsgebieden altijd in aanmerking voor bebouwing. Marc Dillen van de VCB reageert opgelucht. "Als het zo is, ben ik tevreden. Maar dat staat helemaal niet in de tekst die momenteel voorligt. Die moet dus aangepast worden."

Arkana

Arkana
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Splendid woningbouw

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Danneels, straf in aanbod en ontwikkelen van bouwgrond

Danneels

Danneels, straf in aanbod en ontwikkelen van bouwgrond

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.