Hoe architect aanspreken op verkeerde raming budget?

Vraag

Onze ontwerper stelde een raming op om onze beoogde verbouwing te voltooien binnen een budget van 185.000 euro. In het contract van de architect stond 150.000 euro beschreven en de offerte van de aannemer bedroeg 135.000 euro. Rekening houdende met de door ons voorziene reservemarge (1/3 van het totaalbudget) lijken we nu (even voor de eindafwerking) uit te komen op ruim 300.000 euro…

De initiële aannemer werd intussen via een lopende gerechtelijke procedure in het eindverslag van de gerechtsdeskundige in gebreke gesteld voor ongeveer 45.000 euro (inclusief kosten-deelname gerechtsdeskundige). Ook wijst de gerechtsdeskundige naar belangrijke verantwoordelijkheden en malpractice in hoofde van de ontwerper en architect.

We willen de aanpak en het verhaal naar de ontwerper en architect graag buiten een bijkomende gerechtsprocedure en bijhorende kosten houden. Toch willen we ook hen aanspreken op tegemoetkoming in deze. Hoe pakken we dit best aan?

Antwoord

Kennelijk is er een gerechtelijke procedure lopende. Het is deontologisch niet aangewezen om advies te geven in een lopend dossier. Je kan deze vraag best voorleggen aan je raadsman in het lopend dossier.

Producten

Open Wervendag

Build Your Home

Open Wervendag

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

Een bungalow? Ook iets voor jou!

Splendid woningbouw

Een bungalow? Ook iets voor jou!

Ruwbouw of sleutel op de deur? Kies zelf de afwerking !

Sibomat NV

Ruwbouw of sleutel op de deur? Kies zelf de afwerking !

Bouwadvies voor lokale overheden en scholen

Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Bouwadvies voor lokale overheden en scholen

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen

Dialoog vzw

BouwTeam cursus - lees meer over ons programma van 2 zaterdagen