Partners met ieder een woning: hoe zit het met voorwaarden klein beschrijf bij nieuwbouw?

Vraag

Mijn partner en ik wensen samen een nieuwbouwwoning (via een projectontwikkelaar) te kopen. Wij zijn ongehuwd. Partner 1 heeft een eerste woning alleen gekocht onder klein beschrijf en is daar ook gedomicilieerd (tot en met 08/2020). Partner 2 heeft een eerste woning en zal deze verkopen binnen twee jaar na bouw. 

Welke impact heeft de aankoop van de tweede woning op het klein beschrijf van partner 1? Kan partner 2 zich voor de helft inkopen in de eerste woning van partner 1? Zo ja, wat is de impact op notariskosten en wat is de impact op het klein beschrijf?

Of zou het voordeliger zijn dat partner 2 de woning alleen koopt? Om dan, van zodra de voorwaarden van klein beschrijf aflopen, beide partners zich in elkaars woning kunnen inkopen? Of zijn hier nog andere mogelijkheden om hier financieel optimaal mee om te gaan?

Antwoord

We vroegen om advies bij notaris Dirk Michiels:

"Als jullie samen een nieuwbouwwoning aankopen heeft dit geen gevolg op het klein beschrijf van partner 1, op voorwaarde dat partner 1 in de eerste woning gedurende drie jaar zonder onderbreking gedomicilieerd blijft (dit is een voorwaarde tot behoud van het klein beschrijf in hoofde van partner 1).

Partner 2 kan zich voor de helft inkopen in de eerste woning van partner 1. Dit heeft geen impact op het klein beschrijf van partner 1 als hij/zij er zoals gezegd minstens drie jaar zonder onderbreking gedomicilieerd blijft. Een “inkoop” is een gewone verkoop en hierop is het verkooprecht van 10% verschuldigd (berekend op de verkoopprijs, minstens op de normale verkoopwaarde van het gedeelte waarvoor partner 2 zich inkoopt in de eerste woning), wat nogal kostelijk is.

Een alternatief is dat jullie huwen. Als de woning van partner 1 via een huwelijkscontract wordt ingebracht in de huwelijksgemeenschap moet hierop geen verkooprecht betaald worden (dat is namelijk vrijgesteld). 

Als het de bedoeling is dat jullie samen eigenaar zijn van de nieuwbouwwoning kunnen jullie best samen kopen, want “inkopen” kost geld (tenzij bij een huwelijk). Als ieder nadien zijn eigen woning verkoopt kan er eventueel van meeneembaarheid genoten worden. Voor de voorwaarden, zie https://belastingen.vlaanderen.be/meeneembaarheid.

Voor de concrete uitwerking contacteren jullie best jullie notaris, die ook andere mogelijkheden kan bespreken (bijvoorbeeld een huwelijk met inbreng in de huwelijksgemeenschap, dan moet er geen registratierecht betaald worden)."

Producten

Bouwmaterialen

Gamma Belgie

Bouwmaterialen

Bouwen op maat op jouw grond

Verelst Woningbouw en Renovatie

Bouwen op maat op jouw grond

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Livios

Blijf op de hoogte van nieuws over bouwen en verbouwen

Bezoek inspirerende concept- en kijkwoningen !

Sibomat NV

Bezoek inspirerende concept- en kijkwoningen !

Gratis infosessie bij Ytong

Ytong

Gratis infosessie bij Ytong

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!

Hustings Bouwgroep

Nieuwbouw Cottage / landelijke woning: gezelligheid troef!