Ereloon interieurarchitect

Vraag

Ik heb een overeenkomst gesloten met een interieurarchitecte voor het uittekenen op plan van 1 TVkast, 1 servieskast, 1 computerkast en berging onder trap, eveneens voor verlichting. Tot hiertoe betaalde ik 11,5% op de totale raming van 6500 Euro + kosten voor opmeten,verplaatsing en administratieve kosten voor een bedrag van ..... Euro. Omdat ik geen offertes heb gezien van aannemers wil ik met het project niet verder gaan. Ik kreeg alleen een werkbeschrijving te zien met vermelding van de uitvoeringsprijs die de raming van de binnenhuisarchitecte sterk benadert. Ik krijg nu een rekening voor het eenzijdig verbreken van het contract ten bedrage van 40% op 15% van het ereloon op de totale uitvoeringssom (hierbij beroept de interieurarchitecte zich op de deontologische norm voor architecten). Daarbij komt bij deze afrekening een verhoging van de kosten van 540 Euro voor wijziging van ontwerp (deur van computerkast, laden in plaats van deurtjes bij TV kast). Ook werd de uitvoeringssom verhoogd met 2200 Euro voor de aanschaf van een bed waarvan de enige prestatie bestond in het tonen van een brochure van de leverancier. Dit bed komt echter niet in aanmerking voor tegemoetkoming van het Vlaams Fonds en is ook niet geschikt voor mijn man die invalide is. De interieurarchitecte rekent 15% waarvan 11,5% betaald is op de oorspronkelijke raming, de resterende 3,5% was bedoeld voor advies bij het kiezen van een aannemer terwijl er geen keuze is en controle op de rekeningen. Bij dit alles komt uiteraard 21% BTW. Wat kan ik doen?

Antwoord

“De eerste vraag die zich stelt is welk ereloon er precies werd overeengekomen met de architect. Werd er een ereloonpercentage van 11,5 % of één van 15 % afgesproken?

Verder is het zo dat aangezien de ontworpen kasten uiteindelijk niet werden gerealiseerd het ereloon moet berekend worden op de geraamde kostprijs, die volgens mij 6.500 + 2.200 euro bedraagt.

Aangezien het werk van een interieurarchitect zich meestal concentreert op het opstellen van plannen en niet noodzakelijk controle vereist op de uitvoering van het werk heeft de architect reeds het belangrijkste deel van haar opdracht vervuld.

Het is inderdaad zo dat artikel 4 van de deontologische norm nummer 2 voorziet dat indien voortijdig een einde wordt gesteld aan de opdracht van een architect deze aanspraak kan maken op honorarium voor de reeds geleverde prestaties vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 50 % van het honorarium op de andere verrichtingen.

Nu je al 11,5 % op de geraamde kostprijs van 6.600 euro hebt betaald, kan de architect volgens mij onmogelijk bijkomend aanspraak maken op een vergoeding gelijk aan 40 % van een honorarium van 15 % op 8.700 euro.

Indien een ereloon van 15 % was overeengekomen kan de architect volgens mij maximaal bijkomend aanspraak maken op 3,5 % op 8.700 euro.

Ik ben steeds bereid nadere toelichting te verschaffen.” Aldus advocate Annemie Snick.

Producten

De voordelen van bouwen op maat

Hyboma

De voordelen van bouwen op maat

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Vlaamse Confederatie Bouw

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Build Your Home

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Wat levert een goede EPB verslaggever mij op?

MijnEPB

Wat levert een goede EPB verslaggever mij op?

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines