"EPC nog verre van eenduidig"

De berekening van het energieprestatiecertificaat voor woningen blijft voor problemen zorgen. Dat blijkt uit een vergelijkende EPC-studie die werd voorgesteld op het congres van OVED, het overlegplatform voor energiedeskundigen.

De berekening van het energieprestatiecertificaat voor woningen blijft voor problemen zorgen.

Het EPC-kengetal is bepalend voor de waarde van je woning.

De grote verschillen getuigen niet van kwade wil. "Maar het inspectieprotocol laat nog te veel ruimte voor interpretatie."

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD): "Niets is zo dramatisch als een EPC-deskundige die een slecht rapport aflevert."

Het EPC is een verplicht document voor verhuurders en verkopers, dat opgesteld wordt door een energiedeskundige en inzicht geeft in de energieprestaties van een woning. In Vlaanderen zijn zo'n 2.200 energiedeskundigen actief. Zij werken op basis van een inspectieprotocol dat eenduidigheid moet garanderen.

Test

Het OVED wilde nagaan of de EPC-berekening nog grote verschillen oplevert. Want vroeger was dat het geval. Onder leiding van Rufin Volckaert van RV Consult berekenden twintig energiedeskundigen daarom onafhankelijk van elkaar het EPC van een duplex appartement in Gent en een rijhuis in Antwerpen.

Ontluisterende resultaten

Voor het appartement in Gent schommelde de EPC-score tussen 242 en 797, meer dan het drievoudige. Ook de tijd die EPC-deskundigen nodig hadden voor de berekening varieerde sterk, van ongeveer anderhalf uur tot meer dan vier uur. Hetzelfde voor de prijzen die ze aanrekenden. Deze varieerden van 180 euro tot 363 euro en meer. Meer weten over de kostenbepalers bij een EPC-berekening?

Voor het rijhuis in Antwerpen waren de verschillen minder uitgesproken. Daar schommelde de EPC-score tussen 622 en 785. Dat is nog steeds een verschil van 163 punten, terwijl het EPC-kengetal toch bepalend is voor de waarde van een woning.

Inspectieprotocol moet duidelijker

De grote verschillen getuigen volgens Volckaert niet van kwade wil. "Maar het inspectieprotocol laat nog te veel ruimte voor interpretatie. Voor de bepaling van het beschermd volume kan je in het inspectieprotocol bijvoorbeeld op zes verschillende plaatsen vinden wat een energiedeskundige kan en mag beslissen."

"Ook het al dan niet in rekening brengen van aangrenzende onverwarmde ruimtes leidt tot grote verschillen. Net als het berekenen van isolatiediktes. Het appartement in Gent was bijvoorbeeld op verschillende tijdstippen geïsoleerd met twee verschillende isolatiematerialen. Dan is het belangrijk dat EPC-deskundigen weten hoe ze daarmee om moeten gaan."

Nood aan betere communicatie

Volckaert pleit ervoor dat het inspectieprotocol regelmatig geüpdatet wordt en wijzigingen en verduidelijkingen door het Vlaamse Energieagentschap (VEA) uitvoerig naar de sector te communiceren. Zodat EPC-deskundigen altijd op dezelfde lijn zitten. "Bovendien zullen we dit najaar met de twintig betrokkenen het inspectieprotocol volledig doornemen en aanbevelingen formuleren voor het VEA."

Permanente vorming

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil investeren in de kwaliteit van energiedeskundigen: "Energiedeskundigen zijn cruciaal voor een progressief energiebeleid. Niets is zo dramatisch als een EPC-deskundige die een slecht rapport aflevert. Dat ondermijnt de ganse keten die nadien komt. Daarom moeten we met een open vizier durven kijken."

"Ik wil geen regelneverij, maar permanente vorming is noodzakelijk. Verder willen we de certificatenregelgeving evalueren en de erkenningsregeling bijsturen. Naar analogie met de EPB-verslaggevers voor nieuwe woningen (deze moeten sinds 2015 verplicht op jaarlijkse bijscholing, red.) zou het ook goed zijn om energiedeskundigen jaarlijks bijscholing te laten volgen. Dat kan de kwaliteit en het aanzien van het beroep alleen maar versterken."

Ecohuis

Ecohuis
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Danneels

Danneels
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning