Notariskosten

Alle bijkomende kosten worden verzameld onder de overkoepelende term notaris- of aktekosten: de registratierechten, het ereloon en de aktekosten. Een overzicht.

Foto: Certes Kwaliteitsmakelaars vzw  

1. Registratierechten (schrijfgeld)

Foto: AVL Woningbouw  
Foto: Thuis in geldzaken  
 • 10 % van de verkoopwaarde ('groot beschrijf')
 • 5 % ('klein beschrijf') voor de aankoop van een woning waarvan het KI < 745 euro

Meeneembaarheid en vrijstelling van registratierechten

Wanneer je nooit eerder een onroerend goed in Vlaanderen kocht en je bovendien aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op een vrijstelling of het zogenaamde abattement - tot 15.000 euro - voor de registratierechten. Sinds 1 januari 2009 mag je hier 10.000 euro (groot beschrijf) of 20.000 euro (klein beschrijf) bijtellen als je een woonkrediet van minstens 100.000 euro afsluit. Dit zogenaamde bij-abattement levert je nog eens 1.000 euro korting op.
Kocht je wel al een woning in het Vlaams Gewest, dan mag je de eerder betaalde registratierechten meenemen - tot 12.500 euro. Dit geldt niet voor de regeling van het bij-abattement.

Registratierechten

Op iedere aankoop van een onroerend goed heft Vadertje Staat een belasting in de vorm van registratierechten. In Vlaanderen is het registratierecht bepaald op 10 %, of op 5 % in het geval van een laag KI (745 euro, 845 euro bij 3 kinderen ten laste, 945 euro bij 5 kinderen ten laste en 1.045 euro bij 7 of meer kinderen te laste). Wie een eerste onroerend goed aankoopt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft echter recht op een vrijstelling van een deel van de registratierechten. Voor anderen is er in een meeneembaarheid van de registratierechten voorzien.

Vrijstelling

 • Op een eerste schijf van 15.000 euro. Als je in aanmerking komt voor het bij-abattement loopt de schijf op tot 25.000 euro (groot beschrijf) of 35.000 euro (klein beschrijf).
 • Het moet gaan om een hoofdverblijfplaats (woning of bouwgrond), gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De hoofdverblijfplaats moet gevestigd worden binnen de 2 jaar wanneer het om een woning gaat en binnen de 5 jaar in het geval van een bouwgrond.
 • Je mag als koper op de datum van de verkoop geen ander onroerend goed - dat bedoeld is voor bewoning - in volle eigendom bezitten. Deze verklaring moet mee opgenomen worden in de notariële akte.
 • De vrijstelling is niet combineerbaar met de meeneembaarheid van de in het verleden betaalde registratierechten.

Meeneembaarheid door verrekening

 • Deze meeneembaarheid is van toepassing bij de aankoop van een nieuwe woning, wanneer de oude hoofdverblijfplaats al verkocht is.
 • Maximum 12.500 euro van in het verleden betaalde registratierechten kan worden meegenomen.
 • De aankoop van het onroerend goed moet door een natuurlijke persoon gebeuren en het goed moet bedoeld zijn als hoofdverblijfplaats.
 • De akte voor de aankoop van de tweede woning (of bouwgrond) moet verleden zijn maximum twee jaar na de verkoop van de eerste woning.
 • Beide onroerende goederen moeten in het Vlaams Gewest gelegen zijn.
 • Ook de meeneembaarheid moet hetzij in de notariële akte worden opgenomen, hetzij via een afzonderlijk verzoek dat de akte vergezelt.
 • De hoofdverblijfplaats moet binnen twee jaar na het verlijden van de akte gevestigd worden in het geval van een woning. In het geval van een bouwgrond moet dit binnen de drie jaar gebeuren.
 • De verrekening kan niet hoger uitvallen dan de registratie verschuldigd op de tweede aankoop.

2. Ereloon van de notaris

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd en wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs. Dit houdt in dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.

Schijf aankoopprijs (euro)Toepasselijk percentage
0 - 7.500 euro 4,560
7.500 – 17.500 euro 2,850
17.500 – 30.000 euro 2,280
30.000 – 45.495 euro 1,710
45.495 – 64.095 euro 1,140
64.095 – 250.095 euro 0,570
Boven 250.095 euro 0,057

3. Aktekosten

Behalve het ereloon maken ook nog andere aktekosten (fiscale zegels, opzoekingskosten,...) deel uit van de registratierechten. De bedragen in de tabel vermelden de totale aktekosten, inclusief het ereloon en de diverse aktekosten.

 

Aankoop / VerkoopbedragAktekostenAktekosten bij
verminderde
registratierechten
€ 25.000 € 3.900 € 2.650
€ 50.000 € 6.830 € 4.330
€ 100.000 € 12.195 € 7.195
€ 150.000 € 17.480 € 9.980
€ 200.000 € 22.765 € 12.765
€ 300.000 € 33.080 € 18.078
€ 400.000 € 43.135 € 23.135
€ 500.000 € 53.195 € 28.192

* Totale aktekosten (incl. registratierechten, ereloon notaris en forfaitair minimum voor diverse aktekosten) volgens het gewone tarief (middelste kolom) en het verlaagde tarief (rechtse kolom).

Kijk & Bouw

Kijk & Bouw
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Houtskeletbouw
Bekijk woning

AVL Woningbouw

AVL Woningbouw
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

De voordelen van bouwen op maat

Hyboma

De voordelen van bouwen op maat

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Vlaamse Confederatie Bouw

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Download pdf-folders

Verstandig Bouwen

Download pdf-folders

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Build Your Home

Vind een geschikte aannemer op buildyourhome.be

Wat levert een goede EPB verslaggever mij op?

MijnEPB

Wat levert een goede EPB verslaggever mij op?

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines