De veiligheidscoördinator: een stand van zaken

Er was de afgelopen tijd heel wat te doen rond de veiligheidscoördinator. En nog bestaat er weinig duidelijkheid. Ondanks een eerder negatief advies van de Raad van State en de gebrekkige communicatie omtrent dit dossier, is de veiligheidscoördinatie niet afgeschaft voor kleinere werken. Een huidige stand van zaken.

Het Staatsblad meldde op donderdag 27 januari in een KB de versoepeling van de veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen kleiner dan 500 m². In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, heft deze nieuwe reglementering de verplichting niet op om veiligheidscoördinatoren aan te stellen. De Europese regelgeving staat hier trouwens geen afwijking toe.

Wel mogen nu de bouwprofessionals, architecten en aannemers zelf de functie van veiligheidscoördinator uitoefenen voor renovatie- of bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m² die geen verhoogd risico inhouden. Dit zal niet noodzakelijk het geval zijn voor vele andere bouw- of renovatiewerken die, hoewel zij ook onder de grens van 500 m² blijven, risico's voor het vallen van grote hoogte of andere specifieke risico's vertonen.

Nochtans is dit KB wel een stap in de goede richting. Door de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden van de coördinator te vereenvoudigen voor de architecten en aannemers, spoort de reglementering hen aan om deze bijkomende opdracht te aanvaarden voor kleine renovatie- of bouwwerken die geen verhoogd risico inhouden. Zij zijn echter niet verplicht om deze extra taak op zich te nemen. Een beroep op een externe coördinator is dus nog steeds mogelijk.

Illusie

Volgens de Vlaamse architectenvereniging NAV wordt de rompslomp van de veiligheidscoördinatie op een handige manier doorgespeeld naar architecten en aannemers. “Blijkbaar leeft de illusie dat wij de werkzaamheden gratis zouden moeten doen. Dit kan en zal uiteraard niet gebeuren,” klinkt het verbolgen bij de architectenorganisatie.

In tegenstelling tot het NAV zijn De Vlaamse woningbouwers wel blij met de extra mogelijkheden om de veiligheidscoördinatie op zich te nemen. Maar zij willen tegelijk waarschuwen voor té hoge verwachtingen op het vlak van prijsdalingen.

Of de professionals de verantwoordelijkheid voor de coördinatie zullen opnemen, hangt uitsluitend af van de manier waarop zij de vereenvoudigingen in de reglementering zullen bekijken. Vinden zij die ontoereikend – en de praktijk van de komende maanden zal dit uitwijzen – dan zal de nieuwe reglementering haar doel missen.

Volgens de laatste berichtgevingen van het NAVB, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, is het goed mogelijk dat er nog beroep wordt aangetekend tegen dit KB, geruggensteund door het negatief advies van de Raad van State.

Danneels

Danneels
  • Nieuwbouw
  • Rustiek/Klassiek
  • Traditioneel
Bekijk woning

Arkana

Arkana
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning