Stijgende materiaal- en brandstofprijzen: bouw onder druk

Foto: Livios  

Bouwunie hield onlangs een enquête bij 201 Vlaamse bouwbedrijven over de evolutie van de prijsstijgingen in de bouwsector. Na de stijgingen van de staalprijzen lieten de prijzen van de overige grondstoffen en bouwproducten niet lang op zich wachten.

Niet alleen de olieprijs steeg. Ook zink, aluminium, lood en koper werden een pak duurder. Dit laat zich voelen in producten zoals CV-ketels, isolatiemateriaal, PVC-buizen enzovoort. Aannemers luiden de alarmbel over de druk die op hun prijzen rust. Zowat alle deelsectoren van de bouw hebben hiermee te maken.

De algemene en ruwbouwaannemers, installateurs, schrijnwerkers, schilders en wegenbouwers klagen het hardst. Omdat aannemers onmogelijk de langetermijnevolutie van hun aankoopprijzen kunnen inschatten, moeten zij offertes aanbieden met kortere geldigheidstermijnen. Bouwunie waarschuwt de consumenten. Het einde van de prijsstijgingen is nog lang niet in zicht. Bouwers en verbouwers zijn zich dan ook best bewust van het feit dat bouwen voor de zoveelste keer duurder wordt.

44% van de aannemers geeft aan dat de prijzen van bouwmaterialen en brandstoffen tegenover eind 2004 flink gestegen zijn. Radiatoren bijvoorbeeld zijn met maar liefst 30% gestegen tegenover eind 2004. Omdat ook de CV-ketels en de gasleidingen (staal!) forse prijsstijgingen ondergaan, stijgt het totale kostenplaatje van een CV-installatie enorm. 48% van de aannemers stelt de verhoogde prijs niet te kunnen doorrekenen aan de klant. Een vierde van de aannemers klaagt van deze prijsstijging niet voldoende op voorhand verwittigd te zijn geweest door de leverancier. Aannemers maken nu prijzen voor werken waarvan de uitvoering voorzien is voor talrijke maanden of zelfs een jaar later. De orderboekjes zitten immers goed vol en contracten worden lang op voorhand afgesloten. Ook de prijzen liggen dus lang op voorhand vast. Het aanrekenen van prijsverhogingen aan de consument is meestal uitgesloten. De aannemers betalen dus het gelag.

Het probleem van de aannemers is dat zij onmogelijk de langetermijnevolutie van de prijzen kunnen inschatten. Meestal kunnen hun eigen leveranciers ook niet verder vooruit kijken. Sommige leveranciers geven bijvoorbeeld vooruitzichten voor één maand. En dit terwijl de aannemer zich op veel langere termijn moet engageren! 25% van de aannemers beklaagt zich over het feit van niet of te laat geïnformeerd te zijn geweest. Eveneens een vierde stelt in de afgelopen drie maanden geconfronteerd te zijn geweest met eenzijdig opgelegde toeslagen die door de leverancier werden doorgerekend op de factuur. De toeslagen betreffen in dat geval dieseltoeslagen of verhoogde kosten voor vervoer (53%). De tweede meest voorkomende toeslag is deze voor het staal (25%). In 22% van de gevallen gaat het over toeslagen allerhande, zoals voor glas, de verhoging van algemene kosten, stortkosten of toeslagen wegens de hogere prijzen van toeleveringsbedrijven. Allemaal kosten die moeilijk te verantwoorden en door te rekenen zijn aan de klant.

Voorlopig zit er voor de aannemers niets anders op dan offertes te maken met een kortere geldigheidsduur van bijvoorbeeld 2 maanden. De consument moet beseffen dat de CV-ketel die hij vandaag bestelt, in december onmogelijk tegen diezelfde prijs kan geleverd worden. Een contract met een prijsherzieningsformule is een optie, maar niet erg populair bij de consumenten. Bij de overheid komt een prijsherzieningsformule meer voor maar er wordt dan weer vaker aan gesleuteld in het nadeel van de aannemer.

Bouwunie pleit daarom voor een grondstoffenbarometer, specifiek voor de bouwsector. Daarin zouden leveranciers en producenten prijsstijgingen op langere termijn – bv. één jaar – kunnen aanduiden. Dit moet de aannemers toelaten offertes te maken op basis van onderbouwde voorspellingen.

Bouwunie waarschuwt de consumenten. Het einde van de prijsstijgingen is nog lang niet in zicht. Bouwers en verbouwers zijn zich dan ook best bewust van het feit dat bouwen voor de zoveelste keer duurder wordt. Klanten moeten beseffen dat dit te wijten is aan de evolutie op de markt en niet aan de aannemers, aldus Bouwunie.

Bron: Bouwunie

Danneels

Danneels
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Concrete House

Concrete House
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Betonbouw
Bekijk woning

Producten

Voordelen houtskeletbouw

Sibomat NV

Voordelen houtskeletbouw

BEN-woning

Arkana

BEN-woning

Voordelen houtskeletbouw Ecohuis

Ecohuis

Voordelen houtskeletbouw Ecohuis

Energie - Technieken

Concrete House

Energie - Technieken

De Nieuwbouw van een lage-energiewoning of passiefhuis in houtskeletbouw

Ralus Houtskeletbouw

De Nieuwbouw van een lage-energiewoning of passiefhuis in houtskeletbouw

Breng een bezoek aan Kamp C met je school - verrassend boeiend !

Kamp C

Breng een bezoek aan Kamp C met je school - verrassend boeiend !