"BEN betekent niet per se energiebesparing"

Door een Europese richtlijn moeten we vanaf 2021 bijna-energieneutraal (BEN) bouwen. Dat komt volgens de Vlaamse overheid overeen met een E30-woning. Het Passiefhuis-Platform, een vzw die passief promoot, heeft bedenkingen bij die visie. "Het is goed dat het E-peil stelselmatig verstrengt. Maar het is een fout signaal om alle technologieën als gelijkwaardig te beschouwen", stelt Stefan Van Loon.

De BEN-eisen volgen een foute redenering volgens Van Loon.

Foto: Kingspan Insulation N.V.  

"Energieverbruik compenseren met technieken is niet hetzelfde als energie besparen", aldus Van Loon.

Voor hem begint alles met een zo laag mogelijke warmtevraag. "Wat is het verbeteringspotentieel van een gebouw met een matige gebouwschil met alle hernieuwbare technieken erin?"

Foto: Terca - Desimpel   

Volgens Van Loon gaat de Vlaamse BEN-definitie voorbij aan een belangrijk wetenschappelijk gegeven: "Energieverbruik compenseren met technieken is niet hetzelfde als energie besparen. Volgens de definitie hoef je niet te investeren in doorgedreven isolatie en luchtdichtheid. Zo kan de netto-energiebehoefte voor verwarming nog altijd vrij hoog liggen."

Investeren in bouwschil...

"Je kan op vele manieren energiezuinig bouwen", licht Van Loon toe. "Bijvoorbeeld met de passiefhuisstandaard. Die is vooral gericht op energiebesparing, zodat je een uiterst lage netto-energiebehoefte voor verwarming krijgt van minder dan 15 kWh/m² per jaar."

...of technieken

"Een andere optie: inzetten op hernieuwbare technieken, zoals PV-panelen of een zonneboiler. En minder op de bouwschil. De huidige BEN-definitie laat een netto-energiebehoefte voor verwarming van maximaal 70 kWh/m² per jaar toe. Dat is jammer genoeg zeer hoog."

Neveneffecten...

En dat kan volgens Van Loon belangrijke neveneffecten opleveren. "De huidige rekenmethode geeft niet de juiste stimulans. Zo krijgt een woning met een groot elektriciteitsverbruik en een grote PV-installatie hetzelfde E-peil als een woning met een klein verbruik en een kleine PV-installatie."

... belasten het stroomnet

Beide huizen hebben misschien dezelfde energierekening, maar de woning met het grote verbruik zal het stroomnet veel meer belasten. "Onder meer omdat energievraag- en aanbod niet overeenstemmen. Gebouwen verbruiken ‘s winters meer energie, als de productie van PV-panelen het laagst ligt en vice versa. Het net dient dus als buffer, terwijl we nu al klagen over de grote kosten."

Wat na BEN?

Van Loon wijst op een tweede argument: "Is BEN het eindstadium? Tegen 2050 zullen we onze CO2-uitstoot nóg drastischer moeten terugdringen. En wat is dan nog het verbeteringspotentieel van een gebouw met een matige bouwschil waarop alle hernieuwbare technieken al geïnstalleerd zijn? Een passieve woning, daarentegen, doorstaat de tand des tijds."

Alternatief E-peil

Daarom raadt Van Loon bouwheren aan om eerst te investeren in een zeer goede bouwschil en pas daarna in hernieuwbare technieken. De huidige EPB-eisen laten dit ook toe. Je ben niet verplicht te investeren in hernieuwbare energie op voorwaarde dat je E54 haalt in plaats van E60.

"Als je iets doet, doe het dan goed"

"Isoleren en luchtdicht bouwen zijn de belangrijke componenten op lange termijn. In dat opzicht heeft een passiefhuis een grote voorsprong op de huidige bouwstandaard. De overheid zou veel forser moeten inzetten op het terugdringen van de netto-energiebehoefte. Als je iets doet, doe het dan goed. Een gasketel kan je na vijftien jaar vervangen door een warmtepomp, maar ik zie niemand na tien jaar zijn gevel strippen of de ramen vervangen om extra te isoleren", besluit Van Loon.

Jouw mening?

Ben jij het eens met deze visie? Of hou je er een andere mening op na? Open de discussie op ons forum!

Arkana

Arkana
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

BEN-norm

Ecohuis

BEN-norm

Lage-Energiewoning

Arkana

Lage-Energiewoning

BEN (bijna energie neutraal) woningen

Thuis Best Woningbouw

BEN (bijna energie neutraal) woningen

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

De Basis, unieke vergaderlocaties en kantoorruimtes in een duurzame omgeving

Kamp C

De Basis, unieke vergaderlocaties en kantoorruimtes in een duurzame omgeving