Wat is bio-ecologisch bouwen?

Duurzaam bouwen is goed, bio-ecologisch bouwen is beter. Dat is de stelling van VIBE. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen viert zijn dertigjarig bestaan. “Experimenteel is onze zienswijze op duurzaam bouwen allang niet meer”. Maar toch zitten nog veel (ver)bouwers met die ene cruciale vraag: wat is bio-ecologisch bouwen?

Bio-ecologisch bouwen is gestoeld op vier belangrijke factoren: materialen, energie, water en ruimte. Bio-ecologisch bouwen bekijkt deze vier thema’s zowel vanuit milieustandpunt als vanuit gezondheidsstandpunt. Het doel van bio-ecologisch bouwen is te komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving.

Materiaal

In plaats van de traditionele materialen maak je zoveel mogelijk gebruik van bio-ecologische alternatieven. Deze zijn gemaakt van (bijna) onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen van plantaardige, dierlijke en/of minerale oorsprong. Ze bevatten geen of zo weinig mogelijk chemische toevoegstoffen en belasten het milieu zo min mogelijk waardoor ze ook onschadelijk zijn voor de gezondheid. Materialen op basis van fossiele of petrochemische grondstoffen vallen hierbuiten. Het is evident dat grondstoffen en energiebronnen die lokaal beschikbaar zijn de voorkeur krijgen.

Energie en water

Het materiaalgebruik is het eerste waaraan je denkt bij bio-ecologisch bouwen. Maar het maakt deel uit van een groter geheel. Zo maak je op vlak van energie gebruik van hernieuwbare energiebronnen, doorgedreven ventilatie en isolatie, spring je rationeel om met het verbruik … Voor het watergebruik gelden dezelfde spelregels: zoveel mogelijk besparen, gebruik maken van regenwater, een goede infiltratie, kleinschalige waterzuivering …

Ruimte

Ruimtelijke ordening en ecologische stedenbouw vormen een ander belangrijk aspect. Aandacht voor het milieu weerspiegelt zich ook in de ligging van het gebouw. Het totaalpakket van een bio-ecologisch gebouw omvat doordachte keuzes op vlak van energie, water, materiaalgebruik en ligging.

Conclusie

Samengevat ziet de ideale bio-ecologische woning eruit als volgt:

 • Ze ligt in een stads- of dorpskern om verplaatsingen met individueel gemotoriseerd verkeer te beperken. De bewoners kunnen maximaal over openbaar vervoer beschikken. In de onmiddellijke nabijheid zijn ook de meeste diensten beschikbaar: scholen, winkels, werk, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, …
 • De woning is gebouwd of verbouwd met zo veel mogelijk ‘bio-ecologische’ bouwmaterialen.
 • Ze heeft een goede compactheid, oriëntatie en buffering en is goed geïsoleerd en geventileerd.
 • De woning maakt gebruik van energiebesparende en energiezuinige basisinstallaties, technieken en huishoudtoestellen. Een nieuwbouw moet minstens een lage-energiewoning zijn. Bij renovaties ligt de klemtoon eerst en vooral op isolatie.
 • Er zijn waterbesparende en waterzuinige basisinstallaties, technieken en huishoudtoestellen.
 • Het binnenklimaat is gezond en aangenaam.

Sibomat NV

Sibomat NV
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Danneels

Danneels
 • Nieuwbouw
 • Rustiek/Klassiek
 • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

De Koevoet: het ecologisch magazine rond duurzaam bouwen

Dialoog vzw

De Koevoet: het ecologisch magazine rond duurzaam bouwen