2020: "Bouwsector, bedrijven en banken moeten tandje bijsteken"

Connie Hedegaard: "Niet alleen Europa moet ambitieus zijn, ook de deelstaten moeten beseffen dat het tijd is om er nu werk van te maken."

Commissaris Hedegaard kreeg ook een rondleiding op Batibouw.

"We weten wat het doel is, we weten wat we moeten doen en we weten wat de voordelen zijn. Waarom schakelen we dan geen versnelling hoger?" Aan het woord is Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat. Zij kwam op Batibouw een update geven over de Europese 2020-doelstellingen.

Waarom?

Sommige bouwheren vragen zich af waarom ze toch zoveel moeten isoleren. En waarom een nieuwbouw nu per se moet beantwoorden aan een bepaald E-peil. En wat heeft de overheid zich hiermee te moeien? De antwoorden op deze vragen liggen op Europees niveau.

Europese 20-20-20-richtlijn

Om even kort te schetsen: de Europese lidstaten zijn een verbintenis aangegaan om tegen 2020 het Europees energieverbruik met doen 20% te doen dalen, de CO2-reductie met 20 % terug te dringen, én te zorgen voor een aandeel van 20 % hernieuwbare energie. Deze ambities staan ook bekend als de '20-20-20-doelstellingen'. Omdat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40 % van de totale energieconsumptie, ligt daar de grootste uitdaging.

Tandje bijsteken

Dat is de theorie, maar hoe ver staan we nu met het hele verhaal? "We zitten op het juiste spoor, maar aan dit tempo gaan we onze doelstellingen niet halen. Tenzij we een tandje bijsteken", aldus commissaris Hedegaard. "Voor deze inhaalbeweging kijk ik vooral naar de bouwsector."

Van Europa tot de particuliere (ver)bouwer

"We stellen echter vast dat de sector de vereiste vernieuwing niet op de juiste schaal of snelheid kan realiseren. De vraag is dan: wat kunnen we nog meer doen?" Het antwoord? Actie op meerdere niveaus: zowel op Europees, als op niveau van de individuele lidstaten, als de bouwbedrijven, maar ook de banken én communicatie naar de (ver)bouwer.

Meer Europese budgetten

"Vanuit Europa willen we het budget voor klimaatgerelateerde aangelegenheden fors omhoog trekken tot 20 % van het totale EU-budget. Maar even belangrijk is dat we controleren of de deelstaten dit geld zo efficiënt mogelijk inzetten. De deelstaten zelf moeten zich ambitieus tonen."

Win-winsituatie voor klimaat én economie

"De bouwsector wil ik oproepen om niet meer te twijfelen. Laat je gelden. Het is belangrijk dat alle bedrijven beseffen dat deze uitdaging een win-winsituatie is. Het is niet enkel goed voor het klimaat, maar is ook puur economisch meer dan interessant. De 2020-doelstellingen zullen goed zijn voor 2 miljoen extra jobs. Ook bedrijven varen wel bij lagere energiefacturen."

Banken moeten hun rol spelen

"Ook de banken moeten een rol spelen in dit verhaal. Net voordat de Europese crisis losbrak, waren er al goede gesprekken over hoe zij energiezuinig bouwen interessant kunnen maken met bijvoorbeeld lagere interesten. Dat thema moet weer op tafel komen."

Energiezuinig betekent ook comfort

"Voor de bouwheer is het belangrijk dat energiezuinigheid niet alleen aan het klimaat, maar ook aan zijn portefeuille wordt gekoppeld. Dat het financieel gezien de moeite loont om hier in te investeren met lagere energiefacturen als bewijs."

De hele uiteenzetting van Connie Hedegaard kan je - in het Engels weliswaar - lezen op de site van de European Commission.

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
  • Renovatie
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Blavier

Blavier
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk

Ytong

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk