Er stroomt iets groens door het net

Tegen 2020 moeten alle Europese lidstaten 20% van hun elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen. Ook Vlaanderen zal zijn steentje mogen bijdragen om het aandeel van groene stroom in ons land op te trekken. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Vandaag komt amper 3% van de in Vlaanderen geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energie.

Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Deze zijn oneindig en kunnen blijvend gebruikt worden om energie mee op te wekken. Tegen 2010 wil de Vlaamse regering dat een kwart van onze stroom groen is. Mogelijke technieken om deze doelstelling te verwezenlijken zijn windenergie, zonne-energie, waterkracht, biomassa, aardwarmte, golfenergie en getijdenenergie. Die laatste drie zijn nauwelijks een optie voor Vlaanderen. Blijven daar over wind, zon, waterkracht en bovenal biomassa om groene elektriciteit richting stroomnet te sturen.

Biomassa

Foto: Technodel  

Biomassa (materiaal van organische oorsprong, bomen, planten, enz.) is vandaag onze belangrijkste bron van groene stroom, goed voor meer dan drie kwart van de groenestroomproductie. Door gebruik te maken van bio-energie is er netto geen bijkomende CO2-uitstoot. Bij de omzetting (door vergisten, verbranden of vergassen) van biomassa naar bruikbare elektriciteit komt er namelijk evenveel CO2 vrij als de planten en bomen tijdens hun levensloop hebben opgenomen. Voor wie zelf zijn groene stoom wil opwekken is biomassa niet geschikt.

Windenergie

Wind is ook een duurzame energiebron en goed voor meer dan een kwart van onze groene stroom. Pro’s: wind is onuitputtelijk en bij de omzetting naar elektriciteit komen geen schadelijke gassen vrij. Contra’s: er zijn weinig echt geschikte plekken voor windmolenparken in België, door de grote investeringen is windenergie nog niet rendabel en het is moeilijk om vergunningen te krijgen voor windmolens. Tegen 2030 kan windenergie met al zijn voor- en nadelen voor 15% van onze elektriciteitsbehoefte instaan.
Ook als particulier kan je een privéwindmolen plaatsen om je eigen groene stroom te produceren. Maar het struikelpunt hier zijn de vergunningen, die met mondjesmaat en vaker niet dan wel verstrekt worden.

Zonne-energie

De zon is nog zo’n onuitputtelijke energieleverancier. En dat hebben al veel mensen ondertussen begrepen. Zonne-energie leent zich minder voor opwekking in grote elektriciteitscentrales omdat het veel ruimte in beslag neemt, maar is veeleer geschikt voor particuliere projecten en bedrijfsgebouwen, appartementsblokken, enz. In ons klimaat produceren zonnepanelen jaarlijks 100kWh (een gemiddeld gezin van 4 personen verbruikt tussen 3.000 en 4.000kWh) aan groene stroom. Zeker de vele steunmaatregelen voor zonne-energie zijn interessant. De groenestroomcertificaten, die momenteel nog goed zijn voor 450 euro per 1.000kWh, maken de investering in zonne-energie zelfs een alternatief voor sparen bij de bank.

Waterkracht

Van alle groene elektriciteit in Vlaanderen komt er een bescheiden 0,2% uit waterkracht. Dat is net voldoende om 1.000 gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Het principe werkt als volgt: water brengt een turbine in beweging, die mechanische beweging wordt vervolgens omgezet in elektrische energie. Benodigdheden: véél water en een zeker hoogteverschil. Aangezien er in Vlaanderen geen watervallen zijn, zijn er ook geen grote waterkrachtcentrales.

Overtuigd van groen?

Foto: Infrax  

Ligt onze natuur je nauw aan het hart, dan kies je uiteraard voor groene stroom. Zonnepanelen zijn de beste keuze als je die zelf wil genereren, maar je kan het gebruik van hernieuwbare energiebonnen ook steunen door groene stroom aan te kopen. Deze is niet duurder en in vaak zelfs goedkoper dan grijze stroom. Dat bleek onlangs nog uit een studie van Test-Aankoop. Wie dus louter voor zijn portemonnee voor groene stroom kiest, heeft ook geen ongelijk.

Als je kiest voor groene stroom, zijn er geen technische veranderingen en dergelijke nodig aan je elektriciteitsleidingen. Ook de bestaande elektriciteitsmeter kan je blijven gebruiken. Eigenlijk is de overstap op groene stroom te vergelijken met het veranderen van leverancier.

Maar hoe weet je als gebruiker nu zeker dat de groene stroom die je aankoopt echt groen is? Die controle gebeurt door de VREG (Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt). Elke leverancier die beweert (voor een deel) groene stroom te leveren, wordt hierop gecontroleerd. Omdat de weg die elektriciteit volgt over het stroomnet onmogelijk te traceren is, werd een speciaal systeem ontwikkeld: de garantie van oorsprong. Dit is een bewijs voor de stroomleverancier dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen werd opgewekt en beschikbaar werd gesteld op het distributie- of transmissienet. Voor elke eenheid groene stroom die in Vlaanderen wordt geproduceerd, reikt de VREG een garantie van oorsprong uit aan de producent ervan. Een leverancier van een bepaalde hoeveelheid groene stroom moet dus over evenveel garanties van oorsprong beschikken.

Je kan zelf gratis je eigen leverancier laten controleren door de VREG. Kijk op www.vreg.be voor meer informatie. Je vindt er ook een lijst van stroomleveranciers die groene stroom aanbieden.

Denk eraan dat de groenste energie, de energie is die je niet gebruikt!

Arkana

Arkana
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk

Ytong

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk