Isolatietermen onder de loep

Foto: ISOVER  

What's in a name? Regelmatig slaan professionals je met vaktermen om de oren die je hoofd doen tollen. Nochtans is het zinvol om hiervan enige kennis te hebben. Bijvoorbeeld over isolatie en de verschillende waarden.

K-waarde of K-peil: de globale isolatiewaarde van een gebouw

Hoe lager de K-waarde, hoe beter het huis geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarde van de aparte constructieonderdelen (vloer, dak,wand, ...). Verder speelt ook de compactheid van de woning een rol voor de K-waarde. Hoe compacter de woning, hoe lager de K-waarde. Concreet wil dat bijvoorbeeld zeggen dat vides de K-waarde doen stijgen en dat een kubusvormige woning in het algemeen een lagere K-waarde haalt dan een balkvormige woning die op dezelfde wijze geïsoleerd is. Volgens de nieuwe norm mag de K-waarde van een woongebouw niet meer dan K45 bedragen.

U-waarde: de isolatiewaarde van een bepaald onderdeel van de woning (vb. vloer, wand, dak, ...)

De U-waarde vervangt de vroegere k-waarde (met kleine k; niet te verwarren met de K-waarde van hierboven). De U-waarde van een constructie-onderdeel komt overeen met de hoeveelheid warmte die per uur, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen- en buitenmuur overgaat van de lucht in een binnenruimte naar de buitenlucht. De U-waarde wordt bepaald aan de hand van de dikte en de keuze van de bouwstenen, de isolatie, de beglazing, ... Concreet wordt de U-waarde berekend door de lambda-waarde van de stenen, het isolatiemateriaal, ... te delen door de dikte (uitgedrukt in meter). Met externe factoren (oriëntatie van de muur, wand, de ventilatie, de kwaliteit van de plaatsing, ...) wordt voor de berekening van de U-waarde geen rekening gehouden.

Lambda-waarde: relatieve isolerende waarde van een bepaald materiaal

Foto: URSA  

Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Dat wil echter niet zeggen dat materialen met een lage lambda-waarde sowieso beter zijn voor de isolatie dan materialen met een iets hogere lambda-waarde. De hogere lambda-waarde kan immers gecompenseerd worden door een dikkere uitvoering van het materiaal.

De lambda-waarde van enkele isolatiematerialen:

Vlas0,038 W/mK
Hennep 0,040 à 0,042
Papiervlokken 0,039
Houtvezel 0,037 à 0,040
Kurk 0,038 à 0,040
Schapenwol 0,035
Stro (in de richting van de halmen) 0,080
Stro (dwars op de halmen) 0,052
Perliet 0,051
Vermiculiet 0,053
Cellenglas 0,040 à 0,050
Silicaat-schuimkorrels 0,040
Glaswol 0,032 à 0,040
Rotswol 0,035 à 0,040
EPS 0,033 à 0,042
XPS 0,029 à 0,038
PF 0,020
PUR 0,023 à 0,032
PIR 0,023 à 0,032

Bron: Vibe

E-peil: drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van energieverbruik

Het energieverbruik van een gebouw hangt af van:

  • de warmteverliezen (isolatie, beglazing,…)
  • de ventilatieverliezen (ventilatie kan warmteverliezen met zich mee brengen) de interne warmte- en zonnewinsten (vb. ramen aan de zuidkant).
  • het rendement van de verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie
  • het rendement van de koelinstallatie, de verlichtingsinstallatie, eventuele zonne-energiesystemen.

Op basis van al deze aspecten wordt volgens een bepaalde berekeningsmodule door de architect een E-peil berekend. Dit E-peil is een globale, gemiddelde waarde. Dat impliceert dus dat slechte punten voor één aspect gecompenseerd worden door goede punten op een ander aspect. Met andere woorden: ook met een CV-ketel met een zeer laag rendement kan je nog onder het maximale E-peil blijven op voorwaarde dat je die minpunten op andere terreinen compenseert.

Arkana

Arkana
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk

Ytong

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk