Verstrengde energienorm al in 2008 gehaald

Foto: Sapa  

Dit jaar werd de energienorm verstrengd. Uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat het merendeel van de woningen in 2008 al aan deze energienorm voldeed.

Volgens de regelgeving mocht de voorbije jaren het energieprestatiepeil maximaal E100 bedragen. In de praktijk werden de huizen gemiddeld 20 % energiezuiniger gebouwd dan de eis. Het gemiddelde E-peil is voor een vergunningsaanvraag van 2006, 2007 en 2008, gedaald van respectievelijk E86, tot E82 en verder naar E80. Sinds dit jaar bedraagt de opgelegde norm E80.

Standaard hoogrendementsbeglazing

Niet alleen het cijfermateriaal van het Vlaams Energieagentschap, maar ook werfvaststellingen van een onafhankelijk marketingbureau tonen aan dat de energieprestatieregelgeving een duidelijk positief effect heeft op de bouwpraktijk. Op de Vlaamse bouwwerven worden sterk toegenomen isolatiedikten opgemeten. Ook is er de vaststelling dat de plaatsing van hoogrendementsbeglazing standaard gebeurt.

Hoger comfortniveau

Foto: VEA  

Vlaanderen bouwt dus energiezuiniger dan enkele jaren geleden. Het verlaagde E-peil van E80 voor woongebouwen (met vergunningsaanvraag vanaf 2010) is dus een haalbare kaart is. In Vlaanderen is sinds 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving in werking getreden. De regelgeving kadert in een streven naar betere energieprestaties voor het Vlaamse gebouwenbestand. Door bij nieuwbouw of grondige renovaties de juiste maatregelen te treffen is het mogelijk een hoger comfortniveau te bereiken en veel energiezuiniger te leven.

EPB-aangifte

Voor elk nieuwbouwproject dat in gebruik is genomen, moet je bij het Vlaams Energieagentschap een energieprestatiedossier (EPB-aangifte) indienen. De dossiers die tot eind 2009 werden ingediend, geven een beeld van de behaalde E-peilresultaten van nieuwe woongebouwen. De cijfers zijn opgesplitst voor woningen en appartementen met vergunningsaanvraag in 2006, 2007 en 2008 om de evolutie te tonen.

E60

Als we wat dieper ingaan op de cijfers van de nieuwbouwwoningen, is duidelijk te zien dat er meer en meer woningen worden gebouwd met een E-peil tussen E60 en E80 (van 26 % in 2006 naar 35 % in 2008). Logischerwijze staat daartegenover dat het aandeel woningen met een E-peil groter dan E80 duidelijk daalt (van 70 % in 2006 tot 56 % in 2008).

Meer lage energiewoningen

Ook het aandeel lage energiewoningen (E60 en lager) groeit geleidelijk aan van 4 % in 2006 naar 9 % in 2008. Voor 9 % van de nieuwbouwwoningen (aanvraag in 2008), met ‘energieprestatiecertificaat bouw’ vanaf 2008, vloeit daar automatisch een korting op de onroerende voorheffing uit voort. Die korting bedraagt gedurende 10 jaar 20 % bij een E-peil tussen E40 en E60 en 40 % bij E = E40.

Al ruim 4 nieuwbouwwoningen op 10 voldoen dus aan de lagere E-peileis E80 die vanaf 2010 voor woongebouwen van kracht is.
De Vlaamse overheid overweegt om de energienorm vanaf 2012 verder te verstrengen tot E60.

Sibomat NV

Sibomat NV
  • Nieuwbouw
  • Rustiek/Klassiek
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Thuis Best Woningbouw

Thuis Best Woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk

Ytong

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk