Bosch Thermotechnology ziet het groen

“Energieproducerende woningen zijn de toekomst”

Het Heliotrop van Rolf Disch is het eerste 'plusenergiehuis' ter wereld.

Foto: Livios  

Uwe Glock verdedigt de Energy Plus-woning om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Foto: Livios  

Rolf Disch leert de verzamelde pers hoe je een woning bouwt die meer energie opbrengt dan dat ze verbruikt.

Foto: Livios  

Deze wijk in het Duitse Freiburg omvat maar liefst 60 woningen met een positieve energiebalans.

Foto: Livios  

Stijn van Avermaet kijkt er naar uit om de visie van Bosch te vertalen naar de Belgische markt met de merken Junkers en Buderus.

Foto: Livios  

Bosch Thermotechnology, dat met de merken Junkers en Buderus op de Belgische markt actief is, gelooft dat woningen in de toekomst niet langer energieverbruikers zullen zijn, maar energieproducenten. Dat kreeg de verzamelde pers te horen op een persconferentie van de fabrikant van verwarmingsproducten en warmwateroplossingen in Stuttgart.

“Ik vertel niets nieuws wanneer ik zeg dat we gigantische hoeveelheden energie verspillen in onze woningen en dat we enorm veel CO2 produceren”, stelt Uwe Glock, voorzitter van de raad van bestuur. “En dat terwijl het beschermen van het klimaat ons allemaal aanbelangt. Een doeltreffende manier om de klimaatdoelstellingen te bereiken is de Energy Plus-woning.” Hiermee bedoelt Glock een woning die uiteindelijk meer energie produceert, dan dat ze verbruikt.

Gratis zonne-energie

Jeremy Rifkin: "Ik heb al veel regio's bezocht en stel vast dat Vlaanderen een voorsprong heeft op het vlak van de nieuwe industriële revolutie."

Om de energiebalans van een woning positief te doen uitslaan, zijn twee principes van fundamenteel belang. Enerzijds moet de vraag naar energie tot een minimum beperkt worden door optimaal te isoleren en de meest energiezuinige technieken aan te wenden voor verwarming, koeling, de productie van warm water en huishoudelijke taken, zoals de was. Anderzijds is het belangrijk om maximaal gratis zonne-energie aan te wenden.
Door bovenstaande principes toe te passen is het al lang mogelijk om een woning te realiseren, die meer energie opbrengt dan ze verbruikt. Dat bewijst de Duitse architect Rolf Disch. In 1994 bouwde hij met zijn eigen huis, toepasselijk Heliotrop gedoopt, in de Duitste stad Freiburg het eerste ‘plusenergiehuis’ ter wereld.

Het Heliotrop is een bijzonder aparte constructie die om haar eigen as kan draaien en zo de stand van de zon volgt om de zonnepanelen maximaal te laten renderen. Zeer bijzonder, maar door de afwijkende architectuur niet meteen ideaal om ook het grote publiek te motiveren om een plusenergiewoning te bouwen. Dan oogt de vormgeving van het eveneens in Freiburg gevestigde Solar Settlement al een pak minder extreem. Deze zonnenederzetting, met 60 plusenergiewoningen, produceert 420.000 kWh zonne-energie per jaar. Het is het eerste woonwijk in de wereld waarin alle woningen een positieve energiebalans hebben, die uitlaatgasvrij is en CO2-neutraal. Vlak voor de wijk ligt het Sun Ship, een handels- en kantoorpand met een positieve energiebalans, goed voor een energieopbrengst van 100.000 kWh per jaar, terwijl de warmtebehoefte van het gebouw minder dan 15 kWh/m² per jaar bedraagt. Samen besparen de Solar Settlement en het Sun Ship maar liefst 200.000 liter olie per jaar.

De Kenny’s wijzen de weg

Ook buiten Duitsland krijgt het concept van de energieproducerende woning voet aan de grond. Zo is er het Canadese, door Bosch gesponsorde voorbeeldproject www.ecoplushome.com. Huisvader Bryan Kenny woont samen met zijn vrouw en vier kinderen in een perfect geïsoleerde en luchtdicht afgewerkte prefabwoning, die middels pv-panelen, een zonneboilersysteem en een geothermische warmtepomp een optimaal energiegebruik mogelijk maakt. De website toont je hoe zoiets precies in zijn werk gaat.
De Kenny’s zijn alvast dolenthousiast over hun manier van wonen: “Wij zorgen er bewust voor dat we leven zoals iedereen hier, zonder extreme maatregelen te treffen. Want die schrikken mensen eerder af. Zo tonen we dat het nu al mogelijk is om op een ecologisch verantwoorde manier te wonen. Hopelijk kunnen we zo de aarde mee helpen redden. Woning per woning.”

Stijn van Avermaet, als marketing manager verantwoordelijk voor de merken Buderus en Junkers in ons land, is opgetogen over de visie van moederbedrijf Bosch: “Het is onze bedoeling om het Energy Plus-concept naar de Belgische markt te vertalen met beide merken. Verschillende toestellen die hiervoor gebruikt kunnen worden, bestaan nu al. Andere producten zullen we introduceren in de loop van 2010. Eén van de centrale toestellen die het concept mogelijk maken, is de CerapurSolar van Junkers, de zuinigste combinatie van een condensatieketel met zonne-energie op de markt.”

Derde industriële revolutie nodig

Woningen die energie produceren zijn alleen maar interessant als we die energie ook praktisch kunnen gebruiken. Dat is mogelijk dankzij zogenaamde smart grids. Deze slimme stroomnetten beloven de meest ingrijpende verandering in onze energievoorziening sinds kernenergie een goede halve eeuw geleden haar intrede deed. Smart grids zijn onmisbaar bij de overschakeling naar hernieuwbare energie.

Het ontwikkelen van smart grids impliceert een verschuiving van een centraal gestuurde energievoorziening naar een gecentraliseerd energienetwerk, waarbinnen iedereen tegelijk verbruiker én producent van energie is. Jeremy Rifkin, de Amerikaanse econoom en goeroe van het groene denken heeft het in dit verband over een Derde Industriële Revolutie, waarbij de internettechnologie – hét toonbeeld van decentralisatie - wordt toegepast op het energiesysteem.

Verrassend genoeg speelt Vlaanderen op dit vlak een voortrekkersrol. Jeremy Rifkin had het over “zeer indrukwekkende” ambities vorige week, in een gesprek met Vlaams minister-president Kris Peeters. Die legde Rifkin het Vlaanderen in Actieplan voor. Daarin engageert de Vlaamse overheid zich onder meer om tegen 2020 13 % van de energie in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen te halen. Maar ook het uitbouwen van smart grids is een belangrijk onderdeel van het plan. Rifkin: “Ik heb al veel regio’s bezocht en stel vast dat Vlaanderen een voorsprong heeft op het vlak van de nieuwe industriële revolutie.”

Meer informatie over de Vlaams inspanningen rond smart grids vind je op het Vlaams smart grids platform: www.vsgp.be.

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
  • Renovatie
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Blavier

Blavier
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Nul-Energiewoning

Arkana

Nul-Energiewoning

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Een lage energiewoning of een passiefhuis bouwen? Kies  Low Energy blokken

Ytong

Een lage energiewoning of een passiefhuis bouwen? Kies Low Energy blokken

De Basis, unieke vergaderlocaties en kantoorruimtes in een duurzame omgeving

Kamp C

De Basis, unieke vergaderlocaties en kantoorruimtes in een duurzame omgeving

Solatube ECO - Voor passiefbouw

Solatube Home

Solatube ECO - Voor passiefbouw