Passief, maar zonder scherpe randjes

Over een maand is het zover, dan geldt in Brussel de lang aankondigde passiefhuisstandaard als verplichte norm voor elke nieuwbouwwoning. Maar in de praktijk gaat het om een afgezwakte variant. "Brussel haalt om praktische redenen de scherpe randjes van de passiefhuisstandaard", vertelt Stefan Van Loon van Passiefhuis-Platform, een vzw die passief promoot. "Het gaat eerder om de ‘passiefhuisfilosofie’ dan de exacte standaard."

Kleine vloeroppervlaktes

Typisch voor Brusselse woningen, vaak appartementen, is de kleine vloeroppervlakte. Dat zorgt voor een in verhouding grote warmteverliesoppervlakte en bijgevolg slechte compactheid. "Zeker in combinatie met een slechte oriëntatie is het dan moeilijk om de netto-energiebehoefte voor verwarming van 15 kWh/m² per jaar (een basiseis van de passiefhuisstandaard, red.) niet te overschrijden", legt Van Loon uit.

Foto: Passiefhuis - Platform vzw  

Standaard U-waardes...

Daarom introduceert Brussel een systeem met limietwaardes. "Men berekent van elk gebouw op voorhand de netto-energiebehoefte voor verwarming op basis van de diverse parameters. Voor isolatie, schrijnwerk en glas hanteert men standaard U-waardes: 0.12 voor isolatie en 0.85 voor schrijnwerk en glas."

... wijzen de weg

Kom je uit op een netto-energiebehoefte van meer dan 15 kWh/m² per jaar? Dan moet je gebouw voldoen aan die minder strenge waarde. Maar komt de berekening uit op een strenger getal, geldt toch de basiseis.

Samengevat: ofwel moet je qua netto-energiebehoefte voldoen aan getal x, ofwel aan de basiseis van 15 kWh/m² per jaar. "Vrij complex, maar je behoudt wel een zekere ontwerpvrijheid omdat je moet voldoen aan de minst strenge waarde."

Luchtdichtheid...

Om getal x te berekenen, gaat men in 2015 uit van een luchtdichtheid van n50 = 1 h-1 in plaats van de volgens de passiefhuisstandaard vereiste luchtdichtheid van n50 = 0,6 h-1. "Wij begrijpen niet goed waarom", zegt Van Loon. "In de praktijk is die luchtdichtheid van 0,6 geen onoverkomelijk gegeven."

... evolueert stapsgewijs

Brussel kiest niettemin voor een geleidelijke verstrenging.

 • In 2015 geldt 1 als norm
 • In 2016 wordt dat 0,8
 • in 2017 0,7
 • Pas in 2018 verplicht men n50 = 0,6 h-1 als maximumwaarde.

Voor alle duidelijkheid: dat wil zeggen dat het binnenvolume van de woning bij een onder- of overdruk van 50 Pascal 0,6 keer per uur wisselt.

Ook voor balansventilatie

Ook op het vlak van balansventilatie, een standaardvoorwaarde voor elk passiefhuis, kiest Brussel voor een andere aanpak. Van Loon: "Over balansventilatie werd een aantal keer verontrustend bericht in de media. Daardoor wil de overheid deze eis niet opdringen. Bovendien kan een ventilatiesysteem C ook uitgerust zijn met warmterecuperatie én heb je daar slechts één ventilator die energie verbruikt."

... is er een aangepaste rekenwijze

Daarom hanteert de overheid ook voor ventilatie een standaardwaarde bij het berekenen van de netto-energiebehoefte voor verwarming. "Deze default gaat uit van een ventilatiesysteem D met een rendement van 80 %. Zelfs als je gebruikmaakt van een systeem C. Maar er zijn ook D-systemen op de markt met rendement boven de 80 %. Als je zo’n toestel installeert, mag je uiteraard het werkelijke rendement opnemen in de berekening."

Primair energieverbruik

Let wel: op termijn introduceert Brussel ook een eis voor het primair energieverbruik van je woning. Dat is de hoeveelheid energie die in de centrale wordt opgewekt om je verbruik te dekken. Deze ligt op 45 kWh/m² per jaar en zal, in tegenstelling tot de netto-energiebehoefte, berekend worden op basis van je werkelijke ventilatiesysteem. "Zij met systeem A, B of C moeten dus sneller investeren in technieken om hun verbruik te compenseren", waarschuwt Van Loon.

Compact bouwen niet gestimuleerd

Conclusie? Brussel kiest voor een toegankelijkere variant van de passiefhuisstandaard. "Een minpunt is dat er hierdoor voor losstaande woningen nauwelijks een incentive is om compact te bouwen", besluit Van Loon. "Het is nog altijd mogelijk om te bouwen met complexe vormen."

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
 • Renovatie
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Blavier

Blavier
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Nul-Energiewoning

Arkana

Nul-Energiewoning

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Een lage energiewoning of een passiefhuis bouwen? Kies Low Energy blokken

Ytong

Een lage energiewoning of een passiefhuis bouwen? Kies Low Energy blokken

De Basis, unieke vergaderlocaties en kantoorruimtes in een duurzame omgeving

Kamp C

De Basis, unieke vergaderlocaties en kantoorruimtes in een duurzame omgeving

Solatube ECO - Voor passiefbouw

Solatube Home

Solatube ECO - Voor passiefbouw