Huuropzeg na overlijden: nieuwe regeling van kracht?

Vraag

Op 1 augustus 2018 is mijn vader als huurder overleden. We wilden de huur officieel opzeggen maar er ontbrak de handtekening van één erfgenaam en de opzeg kan dus niet geaccepteerd worden volgens de verhuurder. Nu lees ik op het internet het volgende:

In het geval dat de huurder overlijdt, geldt een nieuwe regeling, vervat in artikel 43 §2 van het Vlaams Huurdecreet, die hierop neerkomt:

"Laten de erfgenamen tegen het einde van de tweede maand na het overlijden weten dat ze het contract niet verderzetten of laten ze niets weten aan de verhuurder, dan eindigt het huurcontract van rechtswege op deze datum. In deze hypothese zijn de erfgenamen een schadevergoeding van één maand huur verschuldigd, bovenop de vervallen huur (2 maanden) sedert het overlijden."

Is dit wetteljk en toepasseljk op dit moment al voor ons of kunnen we pas de huur opzeggen na een aangetekend schrijven met alle handtekeningen van alle erfgenamen en dienen we dus nog drie maanden huur te betalen ?

Antwoord

"Ik vrees dat deze nieuwe regeling nog niet van toepassing is", stelt makelaar Mathieu Vansweevelt. "Het nieuwe huurdecreet is namelijk pas vanaf 1 januari 2019 van toepassing. Tot dan geldt de huidige regeling:

"Welke zijn de omstandigheden die de huurovereenkomst niet beëindigen? Burgerlijk Wetboek Art. 1742

a. Het overlijden van de verhuurder of de huurder

Het overlijden van één van de partijen stelt geen einde aan de huurovereenkomst, behalve bij de huurovereenkomst voor het leven (zie hoofdstuk IV).

De erfgenamen, hetzij van de verhuurder hetzij van de huurder zijn dus gehouden om de lopende huurovereenkomst voort te zetten en kunnen er slechts een einde aan maken door naleving van de wettelijke voorwaarden.

Dat betekent dus dat enkel een opzeg door alle erfgenamen een einde kan maken aan de lopende huur, met een opzegperiode van 3 maanden en een vergoeding als de opzegperiode eindigt in de loop van het 1°, 2° of 3° jaar van de huurovereenkomst."