Moeten wij boete betalen voor opzeggen huurcontract?

Vraag

Huurovereenkomst niet ondertekend door verhuurder

Huurovereenkomst niet ondertekend door verhuurder

Wij hebben een korte lopende huurovereenkomst getekend die stilzwijgend is verlengd tot 9 jaar. Hiervoor is geen nieuw contract (na 1 jaar) opgesteld. Nu hebben we per aangetekende post laten weten de huur overeenkomst te willen beëindigen. We hebben aangegeven op de laatste dag van de maand te zullen vertrekken uit dit appartement en de sleutels te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder heeft de sleutels in ontvangst genomen op die dag, en heeft hiervoor getekend.

Naar mijn weten is de huurovereenkomst opgesteld in tweevoud, 1 voor de verhuurder en 1 voor ons. Op het kortlopende huurcontract dat in ons bezit is, staat geen begin- en einddatum ingevuld en het is niet ondertekend door de verhuurder, enkel door ons.

De verhuurder zal waarschijnlijk wel in het bezit zijn van 1 volledig ingevuld en ondertekend contract. In onze overeenkomst staat onder artikel 15 Registratie: Na registratie bezorgt de verhuurder een kopie van het geregistreerde huurcontract aan de huurder. Na onze huurperiode van 27 maanden heb ik aangegeven dat wij niet op de hoogte zijn gesteld van deze registratie die volgens ons als verhuurderverplichting in het contract stond.

En dus doen we beroep op de directe beëindiging van het contract omdat het volgens ons niet geregistreerd is en hier dus geen kopie of bewijs van registratie aan ons is overhandigd. Nadat wij verhuisd zijn en de verhuurder kennis heeft genomen van het feit dat ze geen huur meer van ons ontvangt, heeft ze dan toch een screenshot van de registratie doorgemaild. Na 27 maanden.

Zijn wij nu nog steeds verplicht de drie maanden opzegperiode plus een maand boete te betalen? Hoe kan een overeenkomst geregistreerd zijn als die niet in tweevoud of soms drievoud is opgesteld en dus niet door iedere partij is ondertekend?

Antwoord

Je ging over naar een contract dat beschouwd wordt ab initio een looptijd van 9 jaren te hebben. Wat ik niet lees is: in welk jaar van de looptijd bevindt u zich nu?

Bedenking: de sanctie van directe opzegbaarheid in geval van niet registratie was voor contracten van 9 jaar voorzien, initieel was jouw overeenkomst van korte duur niet onderworpen aan deze sanctie. MEt de overgang dus wel. Het maakt niet uit dat de huurovereenkomst laattijdig wordt geregistreerd: van dan af geldt de sanctie van vormloze opzeg niet langer.

Wat mij dus interesseert, is of de verhuurder liet registreren toen zij nattigheid voelde? Want dat is natuurlijk laakbaar. Voor het overige kan je naar vormelijke aspecten verwijzen, en is het burgerlijk bewijsrecht (geschreven stukken) mij bekend, toch ging je een hele voorbije looptijd de facto akkoord met de huur... Ik weet dan ook niet, op een eerste zicht, in hoeverre je hieruit succesvol argumentatie kunt putten.

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening