Huurprijzen mogen 1,21 procent omhoog

Naar aloude gewoonte mag er sinds 1 januari aan een heleboel huurcontracten voor woningen worden gesleuteld. Alle huurcontracten van vóór 1981 en alle contracten die op 1 januari verjaarden, mogen aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Hoewel de inflatie het afgelopen jaar op 1,34% is uitgekomen, mogen de huurprijzen ‘slechts’ 1,21% stijgen. Dat heeft te maken met het gebruik van het zogenaamde gezondheidsindexcijfer (sinds 1994) voor de aanpassing van de huurprijzen.

Foto: Livios  

De stijging van de levensduurte wordt van oudsher gemeten aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het ministerie van Economische Zaken bepaalt iedere maand dat indexcijfer op basis van de gangbare prijzen voor een korf van allerlei consumptieproducten.

Maar voor de huurprijzen geldt sinds 1994 het gezondheidsindexcijfer. Dat wordt bepaald op basis van een gelijkaardige korf van producten, maar dan zonder prijzen van bijvoorbeeld brandstoffen en tabaksproducten. De consumptieindex van de maand december 2002 is vastgelegd op 111,06 punten, de gezondheidsindex op 110,55.

Regels

De basisregels voor de indexatie van de huur blijven ook bij de invoering van de euro grotendeels hetzelfde:

 • de huurprijs mag – maar moet niet – eenmaal per jaar worden aangepast, ook al staat dat niet letterlijk in het contract.
 • De aanpassing gebeurt altijd op de verjaardag van het huurcontract - de eerste dag van de maand volgend op het afsluiten van de overeenkomst -, behalve voor contracten van voor 1981. Voor deze laatste contracten geldt altijd 1 januari als verjaardag.
 • De verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte brengen van de aanpassing.
 • Indien de aanpassing wordt vergeten, mag de verhuurder achteraf ook hooguit drie maanden verloren indexatie opeisen.
 • De huur moet berekend worden in euro tot twee cijfers na de komma. Afronden tot een rond bedrag in euro is niet toegelaten.

Berekening

De berekening van de nieuwe huurprijs gebeurt volgens deze formule:

Basishuur x nieuw indexcijfer / Basisindexcijfer

De basishuur is de huurprijs zoals vermeld in de huurovereenkomst (zonder kosten en lasten). De basisindex is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan het begin van de verhuring. De nieuwe index is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan het in voege treden van de huurprijsverhoging. Voor contracten die vervallen in januari geldt dus het cijfer van december.

Let wel dat bij oudere contracten dezelfde soort van indexcijfers wordt gebruikt: ofwel beide met basis van 1988, ofwel beide met basis 1996.

De uitzonderingen van voorheen blijven ook dezelfde:

 • voor contracten van voor 1981 gebeuren alle aanpassingen op 1 januari. Basishuur is de huur van december 1983, de nieuwe index is die van december 2002 (110,55). Basisindex wordt die van december 1982 (68,45).
 • Voor huurcontracten van 1981 of 1982 geldt een overgangsregime: de huur van december 1983 geldt als basishuurprijs, vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand in 2002 vóór de verjaardag van het contract, gedeeld door de index van diezelfde maand in 1983.

Voor meer info:

3bouw houtskeletbouw

3bouw houtskeletbouw
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Livingwood

Livingwood
 • Nieuwbouw
 • Rustiek/Klassiek
 • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Producten

Ik wil huren

Focus Housing

Ik wil huren

Immovlan App - nooit eerder was uw zoektocht zo aangenaam

ImmoVlan

Immovlan App - nooit eerder was uw zoektocht zo aangenaam

Vastgoed als investering

Groep Huyzentruyt nv

Vastgoed als investering

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten