Gemene muur / dak

Vraag

Vijf jaar geleden hebben wij een halfopen bebouwing gebouwd. Omdat de bouwgrond naast ons nog niet verkocht was, hebben we toen een ‘extra’ muur opgetrokken, die voor de helft op ons perceel en de andere helft op het aanpalend perceel staat.

Destijds hebben de aannemers ons dak over de volledige breedte van deze muur doorgetrokken om vocht in de spouw te vermijden (eigenlijk loopt ons dak dus momenteel over de perceelgrens). De voor- en achtergevel werd met onze gevelsteen tot op de scheiding afgewerkt.

Ondertussen werd de grond naast ons verkocht en is men naast ons beginnen bouwen. De muur werd niet overgenomen door de eigenaars. Wij hebben moeten vaststellen (dakconstructie en gevelsteen werd al geplaatst bij de buren) dat de eigenaars beslist hadden, zonder ons te consulteren, onze hoekpannen gewoon te laten liggen. Het onafgewerkt stukje voorgevel willen ze opvullen met onze gevelsteen of een afdekplaat. Voor ons zijn geen van beide opties geschikt omdat dit een bizar zicht aan onze gevel zal geven (het kleurverschil na vijf jaar met de gevelsteen is te groot). De buren gebruiken andere dakpannen en gevelsteen.

Aan de achtergevel is er esthetisch minder een probleem omdat de buren dieper gebouwd hebben, maar hier loopt ons dak nu dus een stukje over hun plat dak. Wat zijn onze rechten in dit geval? Liefst van al zouden wij hebben dat ons dak gewoon stopt op onze eigendom... We zijn bereid zelf deze pannen af te breken. Wat zijn de risico’s voor ons als dit zo gelaten wordt?

Antwoord

Ik begrijp dat je destijds een wachtmuur "te paard" optrok. Dat is een gevestigd gebruik. Terecht heb je deze wachtmuur destijds afgewerkt zoals het hoort en zoals het soms zelfs gemeentelijk verplichtend is opgelegd.

Jouw buren - nu - hebben volgens de wet geen plicht tot gemeenmaking, zij hebben wel dat recht. Ik moet je melden dat tegenwoordig vaak wordt gekozen om niet tot overname over te gaan, ook al staat de betrokken muur reeds te paard. Steeds minder architecten raden dit om technische reden (voorbeeld: geluidsisolatie ...) af.

Dit recht wordt wél een plicht wanneer jouw buren zich toch jouw muur "aanmatigen', plat vertaald: indien je kunt aantonen dat zij deze toch wel 'gebruiken'. Je hebt volgens mij geen vaststellingen gedaan die daarop zouden kunnen wijzen. Je vindt nu wel dat de afwerking niet netjes gebeurd is.

Trad je al in communicatie met de buren? Ik sluit niet uit dat zij zich van jouw muur hebben afgehouden precies om niet het risico te willen lopen om te worden gewezen op een bezitsaanmatiging. Volgens mij moet dit met hen te bespreken zijn, en kan je onder het mom van een gemeenschappelijk belang (alle respect voor hun keuze, maar jullie beiden hebben belang bij een mooi esthetisch uitzicht) vragen dat je langs beide kanten oplost en daarvan de kosten bij helften betaalt.

In rechte lijkt mij - onder voorbehoud van concrete elementen die ik nu niet zou kennen - een vordering eerder moeilijk.

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces