Wat als praten met je buur niet meer werkt? Deel 1

Lawaaihinder, geuroverlast, vandalisme, ruzie over een parkeerplaats,… Jaarlijks leiden burenruzies tot meer dan 40.000 rechtszaken! Hoog tijd voor journalisten Staf Bellens en Colette Demil om zich over dit thema te buigen. Het resultaat is de handige gids ‘Buren in nesten’, waarvan wij er vijf mogen wegschenken.

Prangende vragen

'Buren in nesten' beantwoordt maar liefst 224 prangende vragen over allerhande aspecten van burenruzies. Twee weken lang gaat Livios hier dieper op in. Vandaag bekijken we de overname van gemene muren en andere erfscheidingen. Volgende week bespreken we de do’s en don’ts van erfdienstbaarheden. Wij geven een beknopte versie van de antwoorden.

1. Moet ik mee betalen voor de bouw van een gemene muur?

  • In steden en voorsteden: ja

In steden en voorsteden kan een buur je inderdaad verplichten om de helft bij te dragen voor de bouw van een scheidingsmuur tussen twee erven, bestemd voor bewoning. Als je buurman je daarom vraagt en jij je toestemming en financiële tussenkomst weigert, kan hij zich tot de vrederechter wenden voor een verzoening of dagvaarding.

  • Op het platteland: neen

Deze verplichting geldt niet op het platteland. Waarom dit verschil? In steden en voorsteden leven mensen dichter bij elkaar. Dat brengt al snel de privacy in het gedrang en vergroot de kans op ruzie. Scheidingsmuren moeten daar ook het risico op diefstal verkleinen.

2. Wat moet ik doen bij de overname van een scheidingsmuur?

  • Een overeenkomst opstellen

Sluit met je buur een overeenkomst van muurovername af en laat die binnen de vier maanden na datum registreren. Hiervoor betaal je 10 % van de te betalen waarde aan registratierecht. Betaal je niet tijdig, dan riskeer je bovenop de verschuldigde rechten een boete die evenveel bedraagt als de ontdoken rechten.

Je moet een muurovername ook tegenstelbaar maken aan derden. Dit houdt in dat je de overeenkomst op het hypotheekkantoor laat overschrijven. Anders geldt de overeenkomst alleen tussen jou en je buur en dus niet voor derden, zoals eventuele latere kopers.

  • Een vergoeding betalen

In principe betaal je voor de start van de werkzaamheden een vergoeding aan je buur voor het overgenomen muurgedeelte. Meestal is dat de helft van de geschatte overnameprijs. De definitieve prijs wordt dan op het einde van de ruwbouwwerken opgemaakt.

De vergoeding bedraagt de helft van de waarde van (de delen van) de muur die je gemeen maakt. Je moet enkel het deel dat je effectief gebruikt gemeen maken. De waarde van de muur berekenen gaat als volgt: de bouwwaarde van de volledige muur op het moment van overname (inclusief fundering en hiervoor noodzakelijke grondwerken) verminderd met een bepaalde factor voor de slijtage. Als de muur volledig op het eigendom van de buurman staat, moet je ook de helft van de waarde van de grond betalen. Om de overnameprijs te bepalen kan je een architect of landmeter inschakelen.

Win jouw exemplaar van 'Buren in nesten'

Journalisten Colette Demil en Staf Bellens behandelen in 'Buren in nesten' alle aspecten van burenruzies. Een aanrader voor iedereen die tips zoekt voor een goede verstandhouding met zijn buren, of wil weten hoe hij een burenruzie kan aanpakken. Wij geven vijf exemplaren gratis weg. Mail je contactgegevens naar redactie@livios.be en wie weet ben jij wel bij de gelukkigen!

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
  • Renovatie
  • Rustiek/Klassiek
  • Traditioneel
Bekijk woning

Thuis Best Woningbouw

Thuis Best Woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning