Wat is minimale afstand tussen uitlaat gasbrander en geopend raam?

Vraag

Hoeveel bedraagt de minimumafstand tussen de uitlaat van een condensatieketel tot aan een opengaand raam? Onze onderbuur heeft namelijk zijn uitlaat op 1m40, onder ons raam gemonteerd. Zo krijgen we in de zomer, als ons raam openstaat, zijn rookgassen binnen. De uitlaat zit niet in dezelfde gevel, maar in een zijgevel die een hoek maakt van 90° met de gevel van ons raam (situatie zoals bij de letter U: raam zit in onderste been, uitlaat in rechtse been).

Antwoord

Georges Vande Velde van Depagas geeft uitleg over de norm die hierop betrekking heeft, namelijk norm NBN B 61.002.

Dit staat in de letterlijke tekst:

"De verse buitenlucht die via een opening toegevoerd wordt naar een verblijfsruimte in een gebouw moet voldoende zuiver zijn ter hoogte van de instroomopening. De uitmonding van elk afvoerkanaal dient zo gesitueerd te zijn dat de verdunning van de verbrandingsproducten ter hoogte van elke aanwezige instroomopening voldoende groot is om geen hinder te veroorzaken voor personen die aanwezig zijn in de verblijfsruimten."

Dit wordt bereikt door voor elke specifieke situatie de "verdunningsfactor f " te berekenen. De f factor mag maximaal bij gas 0,01 bedragen. Volgende formule kan uitsluitsel geven wat betreft toelaatbaarheid:

f = Vierkantswortel uit P (nominaal vermogen kW) gedeeld door de som van S1*L en S2* delta H.

L= Lengte van de verbindingslijn (omtrek van de eventuele hindernissen volgend) tussen de uitlaat en de instroomopening.

Delta H= Hoogte verschil tussen de rand van de uitlaat en de rand van de instroomopening. (Is altijd een positief getal)

S1= 110 en S2 = 325 volgens de omschreven situatie.

Voorbeeld gezien het vermogen niet bekend is:

P =25 kW

L = 0.2 m

H = 1.4 m

Resultaat = 5/(110*0.2)+(325*4.1) = 0,01048

Daar de maximale waarde 0,01 is zou in het voorbeeld de uitmonding niet op de toegelaten plaats gebeuren.

Beantwoord door: Georges Vande Velde, Dhollander-Depagas
Meer beantwoorde vragen over Juridische kwesties

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Fiscaal advies

Monard Law

Fiscaal advies

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines