Zijn prijzen op offerte inclusief btw?

Vraag

Ik kreeg een schriftelijke offerte van een aannemer voor de creatie van een terras. Deze aanbieding is geschreven en bevat geen verkoopvoorwaarden. De prijzen vemelden niet of het incl. of excl. btw is. Wat zijn de gangbare praktijken? Zijn de prijzen incl. of excl. btw?

Antwoord

Prijzen zijn volgens advocaat Mark Huygen doorgaans btw inclusief vermeld. "Je kan dit gewoon aan je aannemer vragen bij twijfel. Volledigheidshalve het volgende: Het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (art. VI.3 tot 6 WER) en het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon, bepalen de regels die van toepassing zijn op de prijsaanduiding."

"Elke onderneming die goederen of diensten aanbiedt, moet de prijs hiervan schriftelijk aanduiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze prijzen moeten op zijn minst worden aangegeven in euro. De prijs is de totaalprijs te betalen door de consument, inclusief btw en alle andere taksen of diensten die de consument verplicht extra moet betalen. Voor bepaalde goederen moet men bovendien hun prijs per meeteenheid aanduiden (zie KB van 30 juni 1996)."

"Voor diensten is er reden om de homogene diensten en de niet-homogene diensten te onderscheiden. De homogene diensten zijn de diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, met name onafhankelijk van het moment of van de plaats van uitvoering, van de dienstverlener of van de persoon waarvoor de diensten bestemd zijn.(bijv.: schoorsteenvegen, reiniging van een kostuum, ontwikkeling van een film, enz.). In deze hypothese moet de onderneming een tarief opnemen met de verschillende diensten die zij aanbiedt en de overeenkomstige prijzen (cfr. KB van 30 juni 1996). Voor bepaalde beroepen bestaan er gereglementeerde tariefmodellen (horeca, bankdiensten, fotografen)."

"De niet-homogene diensten zijn diensten met kenmerkende bijzonderheden. Bijgevolg is het onmogelijk een tarief aan te kondigen (vb: reparatie van een schadevoertuig, plaatsing van een dak, plaatsing van een veranda, enz.). Voor dit soort dienst kan de consument altijd een prijsopgave vragen aan de onderneming. Deze prijsopgave laat de consument toe om vergelijkingen te maken. Artikel 17 van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 legt de verplichte vermeldingen vast."

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken