Twist gemeenschappelijke haag: hoe oplossen?

Vraag

Ik ben eigenaar van een rijhuis. Tot een tijd geleden was het huis aan één zijde nog niet gebouwd. Na de bouw van mijn woning heb ik een beukenhaag geplant op de scheidingslijn met de buren. Ik heb deze toen volledig zelf gefinancierd. Ik heb dit in samenspraak gedaan met de eigenaar van de grond. Wij hebben voor deze aflijning beroep gedaan op een erkende landmeter.

Inmiddels heeft de buurman waarmee ik deze afspraak destijds maakte, de bouwgrond verkocht. De nieuwe buren hebben inmiddels hun woonst gebouwd op de bouwgrond en betwisten nu de beukenhaag. Zij willen deze afbreken en een houten omheining plaatsen waar wij de helft van de kosten in dienen te dragen.

Voor ons totaal overbodig, aangezien de haagbeuk één geheel vormt in de tuin, alsook de scheidingslijn met andere buren is. De buren hebben nu hun tuin laten opmeten en de beukenhaag zou grotendeels op hun erf staan. Destijds zijn er jonge takjes geplant die nu volgroeid zijn tot een volwaardige beukenhaag en hun wortels zijn volgens de buren meer op hun erfgoed gevestigd dan op het onze.

Wat kunnen wij hieraan doen? Kunnen de buren de afbraak van deze haag eisen? Ook al werd dit met de vorige eigenaar/verkoper destijds zo overeengekomen? Wanneer zij toch de haag wensen af te breken, zijn wij dan verplicht de helft van de door hen gewenste nieuwe omheining mee te financieren?

Antwoord

Uit de geschetste problematiek leidt advocaat Mark Huygen af dat het een gemene haag betreft. "Een niet-gemene levende haag dient tenminste op 50 cm van de scheidingslijn te staan. In dit geval is dit niet zo. Kennelijk werd er destijds met behulp van een landmeter inplanting gedaan van de haag."

"Vreemd is dat de haag thans grotendeels op het perceel van de buren zou staan. Dit zou een argument in het voordeel van de buur kunnen zijn. Hij zou de haag kunnen inkorten in de breedte. Het is niet bekend of er destijds (vorige eigenaar) documenten zijn opgesteld. Er heerst een vermoeden van mandeligheid (gemene haag) indien de haag op de scheidingslijn is ingeplant. Dit blijkt het geval te zijn. De gemeenschappelijke haag moet op gemeenschappelijke kosten onderhouden worden. Dit is bekend. Jouw buur kan niet zondermeer eisen dat de haag wordt weggenomen en vervangen door een afsluiting. Indien partijen niet minnelijk tot vergelijk kunnen komen, zal de Vrederechter moeten tussenkomen en allicht er plaatse komen."

Producten

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Bouwrecht en onroerend goed - adviesverlening

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Bijstand in bouwproces

Huygen Advocaten

Bijstand in bouwproces