30-jarige verjaring grond: hoe verhinderen?

Vraag

Kan een eigenaar die 1 jaar geleden een woning gekocht heeft, maar er niet woont, een beroep doen op de 30-jarige verjaring van grond? Hij weet dat volgens de notariële akte en het kadaster de grond hem niet toebehoort. Kan men via juridische weg toch verhinderen dat de verjaring zou plaatsvinden?

Antwoord

Je geeft aan dat je op de hoogte bent van het feit dat een onroerend goed door een verkrijgende verjaring van 30 jaren van eigenaar kan veranderen.  

De verkrijging van grond door verjaring vereist een reëel bezit. Het reëel bezit bestaat uit twee bestanddelen, met name het materiële en het morele bestanddeel. Het materiële bestanddeel houdt in dat jouw buur de feitelijke heerschappij over het onroerende goed uitoefent. Het morele bestanddeel houdt dan weer in dat jouw buur de wil voor het bezit voor eigen rekening moet uitoefenen. Concreet betekent dit dat je buur gedurende dertig jaren op voortdurende, onafgebroken, ongestoord, openbaar en geen dubbelzinnig bezit als eigenaar heeft gehad. (art. 2229 van het Burgerlijk Wetboek). 

Het is daarbij mogelijk dat voor de berekening van de verjaringstermijn de termijnen van de vorige eigenaar en huidige eigenaar bij elkaar opgeteld worden, zolang er een rechtsband tussen beiden aanwezig is. 

Je moet dus nagaan of gedurende de dertigjarige periode sprake was van een voortdurende, onafgebroken, ongestoord, openbaar en geen dubbelzinnig bezit. Indien dit niet het geval is, zal je buur zich niet op de verkrijgende verjaring kunnen beroepen.

Als je meent dat er nog geen sprake is van een dergelijke verjaring doe je er best aan om een schrijven te richten aan de betrokken buur om hem erop te wijzen dat hij zich er bewust van moet zijn dat hij geen eigenaar is van het kwestieuze stuk grond. Voor het opstellen van een dergelijke brief kan het zinvol zijn jouw raadsman te raadplegen.

Producten

Bijstand gerechtelijke procedure

Huygen Advocaten

Bijstand gerechtelijke procedure

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Zakenrecht

Monard Law

Zakenrecht