Wat is restwaarde van woning over rooilijn?

Vraag

Indien de rooilijn door een woning loopt, wordt bij een (vaak noodzakelijke) renovatie afstand gedaan van de gecreëerde meerwaarde. Wanneer ik een dergelijk huis koop, is het dan mogelijk te achterhalen welke waarde deze woning nog heeft, moest hij onteigend worden? De restwaarde is dan de waarde van de grond plus de waarde van het aanwezige gebouw?

Antwoord

In geval van onteigening zal je inderdaad afstand van meerwaarde moeten doen. De afstand van meerwaarde wordt altijd opgenomen in een authentieke akte, die wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor. Best probeer je die akte te bekijken om de restwaarde te achterhalen. Een eventuele meerwaarde door de renovatiewerken zal niet vergoed worden. 

Producten

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

Advies en procedurebijstand in andere disciplines

Aanneming en onroerend goed

Monard Law

Aanneming en onroerend goed

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken

Huygen Advocaten

Bemiddeling in burgerlijke - en handelszaken