Stedenbouwkundige implicaties bij de verkoop

Bouwovertredingen gaan over van eigenaar op eigenaar. Logisch dus dat de kandidaat-koper wil weten of alles gebouwd is conform de stedenbouwkundige voorschriften. Laat de kandidaat daarover niet in het ongewisse. Laat hem je bouwvergunning zien. Om hem helemaal gerust te stellen, kan je hem voorstellen om in het compromis een opschortende voorwaarde op te nemen waarin staat dat de verkoop enkel plaatsvindt als er geen stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld werden. Tegenwoordig controleert de notaris bij elk dossier of alles conform de stedenbouwkundige voorschriften gebouwd is. Als dit niet zo is, wordt dit vermeld in de uiteindelijke akte.

Wat als je een woning wil verkopen die wel niet-vergunde delen bevat. Het heeft alleszins weinig zin om dit te verzwijgen en het valt zeker ook niet goed te praten. Neem in dat geval contact op met de technische dienst van je gemeente om na te gaan in hoeverre een regularisatie mogelijk is. Op die manier kan je veel kandidaat-kopers geruststellen.

Nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving

Door recente politieke en juridische ontwikkelingen, onder meer door een beslissing van het Arbitragehof, is de instandhouding van een bouwovertreding niet meer in alle gevallen strafbaar. Voordien bleef het misdrijf bestaan, zolang het onvergund bouwwerk bleef staan. De verjaringstermijn is vijf jaar. Als binnen die periode de verjaring 'gestuit' wordt, bijvoorbeeld door een proces-verbaal, dan begint er een nieuwe termijn van vijf jaar. De maximale verjaringstermijn bedraagt dus tien jaar. De instandhouding blijft echter strafbaar (en dus geen verjaring) wanneer de onvergunde bouwwerken of constructies gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbare gebieden (natuurgebieden, bosgebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang…), onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor omwonenden of een ernstige inbreuk vormen op de essentiële bestemmingsvoorschriften.

Daarmee komt er een einde aan een periode van grote onduidelijkheid en krijgen eigenaars van een gebouw met een oud bouwmisdrijf eindelijk rechtszekerheid. Omdat niet alleen het begaan van een bouwovertreding, maar ook het instandhouden ervan een misdrijf is, bleef de overtreding voortduren zolang het gebouw er stond. Dat was vooral pijnlijk voor wie zonder het te weten een huis met bouwovertreding kocht. Die mensen konden ondanks hun goede trouw ook na dertig jaar nog veroordeeld worden tot afbraak. Bovendien is nu de 'Hoge Raad voor het Herstelbeleid' bevoegd voor alle bouwovertredingen, en plaatst daarmee onrechtstreeks de stedenbouwkundige inspectie onder voogdij.

Hoe dan ook doe je er toch goed aan om bij de technische dienst van je gemeente te controleren of er al dan niet een bouwmisdrijf geldt voor je woning en of deze verjaard is of geregulariseerd kan worden.

Bezorg een stedenbouwkundig attest

Bezorg de koper zeker ook een stedenbouwkundig attest waarin hij kan lezen welke bouw- of verbouwingswerken toegelaten zijn.

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
  • Renovatie
  • Rustiek/Klassiek
  • Traditioneel
Bekijk woning

Thuis Best Woningbouw

Thuis Best Woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Rustiek/Klassiek
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Kadastrale informatie in jouw gemeente

Kadaster

Kadastrale informatie in jouw gemeente

Kom langs in onze kijkwoningen en kijkappartementen

Bostoen

Kom langs in onze kijkwoningen en kijkappartementen

Instapklare nieuwbouwwoningen en appartementen

Danneels

Instapklare nieuwbouwwoningen en appartementen

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Splendid woningbouw

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!