Verplichte openbare verkoop bij uit onverdeeldheid treden?

Vraag

Mijn partner en ik ondertekenden in december 2016 een compromis voor de aankoop van een gezinswoning. Deze compromis werd echter door slechts 4 van de 5 erfgenamen (de tegenpartij/de verkopers) ondertekend. Hierdoor kon de verkoop niet doorgaan en bleef het compromis ongeldig. De familiale vete geraakt niet opgelost waardoor de vier erfgenamen een rechtszaak zijn gestart tegen de 5e erfgenaam om uit onverdeeldheid te treden. Hierbij argumenteren ze dat deze 5e erfgenaam de woning weigert te verkopen. Als ik het correct begrepen heb, zal hierbij een neutrale notaris aangesteld worden die de verkoop van de woning na afloop van de rechtszaak in goede banen zal leiden.

Onze vraag is nu of wij nog steeds aangebracht kunnen worden als kopers van deze woning door de 4 erfgenamen die de woning nog steeds aan ons wensen te verkopen? Of zal deze notaris hoe dan ook overgaan tot een openbare verkoop van de woning?

Antwoord

Artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat niemand kan gedwongen worden om in onverdeeldheid te blijven. 

Als 4 van de 5 mede-eigenaars akkoord gaan met een verkoop uit de hand en de vijfde niet, dan is een minnelijke verkoop niet mogelijk. De “weerspannige” mede-eigenaar kan dan door de anderen worden gedagvaard in vereffening-verdeling. Dat is een procedure die bij dagvaarding wordt ingeleid voor de familierechtbank, die een notaris aanstelt om alles te vereffenen en te verdelen. Deze notaris noemen we de boedelnotaris. Hij moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. 

De boedelnotaris zal in eerste instantie alle mede-eigenaars op zijn kantoor ontbieden voor wat we noemen “het proces-verbaal van opening van werkzaamheden”. Hierin zal een overzicht gegeven worden van de geschilpunten en zal de notaris alsnog trachten de partijen te verzoenen en aan te zetten tot een minnelijke regeling. Daarbij kan bv. uw bod worden ter sprake gebracht, en als dit een correct bod is bestaat de kans dat er alsnog tot een minnelijke verkoop wordt overgegaan, ook al zitten partijen in een gerechtelijke vereffening-verdeling. Zij kunnen immers steeds akkoorden afsluiten over een deel of het geheel van de geschillen. Zo kunnen ze bv. akkoord gaan met een verkoop aan een bepaalde prijs, maar nog niet over de verdeling. Dan kan de verkoop al doorgaan en blijft de procedure beperkt tot wie wat uit de verkoop ontvangt, rekening houdende met de vorderingen die ze tegenover elkaar stellen en de oplossing die de boedelnotaris (of, bij geschillen, de rechter) hieraan geeft. 

Als partijen het niet eens zijn zal de boedelnotaris de openbare verkoop organiseren. Dan kan u natuurlijk nog altijd bieden. Misschien doet u dan nog wel een goede zaak, dat zal ervan afhangen. U kan sowieso niet eisen dat er aan u verkocht wordt, want een verkoopovereenkomst die slechts voor 4 van de 5 mede-eigenaars is getekend heeft inderdaad geen waarde.

Beantwoord door: Dirk Michiels, Michiels, Stroeykens & Pelgrims
Meer beantwoorde vragen over Verkopen

Vind je dit artikel interessant?

bookmark_border Bewaar artikel

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

Producten

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Kom langs in onze kijkwoningen en kijkappartementen

Bostoen

Kom langs in onze kijkwoningen en kijkappartementen

Instapklare nieuwbouwwoningen en appartementen

Danneels

Instapklare nieuwbouwwoningen en appartementen

Woonprojecten: nieuwbouw appartementen en nieuwbouwwoningen

Hustings Bouwgroep

Woonprojecten: nieuwbouw appartementen en nieuwbouwwoningen

Kadastrale informatie in jouw gemeente

Kadaster

Kadastrale informatie in jouw gemeente