Bestemmingswijziging van praktijk naar appartement: voorleggen op algemene vergadering?

Vraag

Ik wens een praktijkruimte te kopen van 120m² op het gelijkvloers en deze om te vormen naar een appartement. De praktijkruimte bevindt zich in een gebouw met acht appartementen.

Moet dit worden voorgelegd op de algemene vergadering en er dus over gestemd worden? Moeten de statuten aangepast worden? Kan dit een opschortende voorwaarde zijn bij de verkoopsovereenkomst?

Antwoord

We legden jouw vraag voor aan Dominique Krickovic van de UV Syndici: "In de basisakte van de residentie zal u de bestemming van deze kavel terug vinden. Indien deze kavel enkel bestemd is voor commerciële doeleinden dient er inderdaad een bestemmingswijziging te gebeuren. 

BW Art 577-2 § 5. De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is. 

Deze bestemmingswijziging kan enkel gebeuren mits toestemming van de algemene vergadering want het impliceert een wijziging van de statuten (let op: deze wijziging van de statuten moet bij authentieke akte worden verleden (bij een notaris). Er zijn financiële implicaties). 

BW Art. 577-7. 

§ 1. De algemene vergadering beslist (2°) bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen : 

a) over iedere andere wijziging van de statuten; 

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan. 

Gezien u nog geen eigenaar bent, is het aan de verkoper om, per aangetekende brief, aan de syndicus te vragen een agendapunt toe te voegen aan de agenda van de volgende AV, of een buitengewone AV te organiseren om daarover te beslissen.

Let op: een buitengewone AV brengt bijna altijd een extra kost met zich mee… Deze kost vindt u (of de verkoper) in de overeenkomst tussen de VME en de syndicus. Best is op voorhand een regeling te treffen met de verkoper met betrekking tot de kosten van de buitengewone AV en van de notariële akte. De andere mede-eigenaars zullen vermoedelijk deze kosten niet willen dragen. 

Een schriftelijke AV is in casu niet mogelijk: 

BW art 577-6 § 11. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. 

Best is inderdaad in de compromis een clausule van opschortende voorwaarde in te lassen, alsook een clausule met betrekking tot de kosten van de buitengewone AV en de kosten van de notariële akte voor de wijziging van de statuten."

Producten

Investeren in vastgoed? Dit gratis magazine is de perfecte leidraad

Verstandig Bouwen

Investeren in vastgoed? Dit gratis magazine is de perfecte leidraad

Kies voor onze nieuwbouwwoningen

Bostoen

Kies voor onze nieuwbouwwoningen

Instapklare nieuwbouwwoningen en appartementen

Danneels

Instapklare nieuwbouwwoningen en appartementen

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

De woningpas - jouw digitaal paspoort van je woning.

Makelaarsovereenkomsten

Monard Law

Makelaarsovereenkomsten

Evolutie immoprijzen in uw gemeente

Kadaster

Evolutie immoprijzen in uw gemeente