“Liever betaalbare dan energiezuinige woning”

De focus bij de meeste sleutel-op-de-deurbedrijven ligt op energiebesparing. Kan ook moeilijk anders als de overheid ons alsmaar strengere voorwaarden oplegt. Toch blijken vele bouwers nog niet mee te zijn met het verhaal, merken sommige SOD-bedrijven op. Er leven nog heel wat misverstanden bij potentiële kopers. Drie bedrijven geven tekst en uitleg.

Wat zijn de grootste misverstanden rond energiezuinig bouwen bij kandidaat-bouwers?

"Geen onderscheid tussen essentie en bijzaken"

Foto: Bostoen  

Johan Vanden Driessche, directeur van T.Palm-Elbo: "Wij merken dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen essentie en bijzaak. Het is onze taak om de basisprincipes uit te leggen en in volgorde van belangrijkheid toe te passen. Ten eerste: een compact ontwerp, dat de zonnewinst maximaal benut. Ten tweede: het beschermd volume zo klein mogelijk houden en zo goed mogelijk isoleren. Ten derde: Luchtdicht bouwen, gezond en zuinig ventileren. Tot slot moet je zuinig verwarmen en gebruik maken van hernieuwbare energie."

"In een passiefwoning is het koud in de winter"

Jan Lievens, directeur bij Durabrik vat de meest voorkomende misverstanden samen in drie punten. Kandidaat-bouwers denken dat ze hun ramen niet meer mogen openzetten als ze over een ventilatiesysteem D beschikken. Daarnaast vrezen ze dat ze het in de winter koud gaan hebben in een passiefwoning. Ook hebben ze schrik dat luchtdicht bouwen, betekent dat ze het heel benauwd gaan hebben.

"Wat is een lage-energiewoning?"

Een ander geluid is er te horen bij Sibomat. Jan Lootens (CEO) en Jean Vande Vyvre (Commercieel directeur): “Wij merken dat onze klanten zeer goed geïnformeerd zijn en dat er weinig misverstanden rond energiezuinig bouwen in omloop zijn."
"Daarnaast is er niet alleen het energiezuinige thema, maar ook het aspect van hernieuwbaarheid en de ecologische voetafdruk van het productieproces van de bouwmaterialen. Daardoor wint houtskeletbouw aan populariteit omdat hout naast hernieuwbaar ook CO2-neutraal is. Een ander voordeel is dat het waterverbruik drastisch daalt bij het bouwen en realiseren van deze woningen. Punten waar wel nog onduidelijkheid over bestaan, zijn: juiste juridische betekenis van de begrippen energiezuinig, laag-energie, passief, nulenergiewoning, actieve woning, de relatie tussen E-peil en energiezuinigheid, het verband tussen duurzaam en energiezuinig bouwen en wordt de term lage-energiewoning maar al ge gemakkelijk in de mond genoemen, terwijl dit een wettelijke betekenis gekregen heeft. Hetzelfde geldt voor passiefwoningen.

Tot hoe ver willen klanten meegaan in het energiezuinig verhaal?

"E60 voor subsidies"

T.Palm: "Elke bouwheer heeft hier belangstelling voor. Sommigen streven enkel naar het E60 peil omdat dit momenteel nog enkele financiële voordelen oplevert. Anderen willen hier zeer ver in gaan en een nulenergiewoning laten bouwen. Conclusie: maatwerk is vereist."

"Meerderheid is er niet mee bezig"

Foto: Durabrik Bouwbedrijven nv  

Durabrik: "De klanten die we over de vloer krijgen met de vraag naar een ‘energiezuinige woning’, gaan door op het verhaal. Ze combineren dikwijls heel goede isolatie met vloerverwarming en iets van hernieuwbare energie. Helaas is de overgrote meerderheid daar niet concreet mee bezig. Zij willen vooral een betaalbare woonoplossing en de energiezuinige voorzieningen trekken de bouwprijs gevoelig naar omhoog. Deze stijging wordt op dit moment onvoldoende gecompenseerd door het lager energieverbruik om de meeste mensen te overtuigen nu al in die meerkost te voorzien."

"Senioren investeren in energiebesparing"

Sibomat: "Dat is afhankelijk van klantenprofiel. Starters willen een woning die net voldoet aan de norm omwille van budgettaire redenen. Mensen die in een bestaande oude woning wonen, zijn op zoek naar een energiezuinigere woning. Zij zien de meerkost als een investering die zij kunnen terugverdienen door een beter leefcomfort en geringere energiekosten. Senioren die over de middelen beschikken, investeren in een lage-energie- of passiefwoning om op hun oude dag dure energiefacturen uit te sluiten. Daarnaast is er een beperkt, maar toenemend segment dat kiest voor een duurzame bouwmethode omdat ze dat goed vinden voor het milieu."

In welke mate zijn de energiebesparende middelen in jullie projecten al standaard voorzien?

"E60 is de norm"

T.Palm: "Ons standaard lastenboek is gebaseerd op het E60-peil, wat beter is dan de wettelijke norm van E70 in Vlaanderen."

"Extra aandacht voor luchtdichtheid"

Durabrik: "Wij bouwen gemiddeld K33-E55 met ventilatiesysteem D, wat beter is dan het wettelijke minimum. Durabrik bouwt ook massief, waardoor een goede thermische inertie sowieso verzekerd is. In onze ‘energiezuinige’ verkaveling in Merelbeke zorgen we volgens de Trias Energetica voor een goed geïsoleerde buitenschil met extra aandacht voor luchtdichtheid en zetten we de woning in ruwbouw klaar om vloerverwarming of een warmtepomp te installeren. We adviseren klanten ook over andere bronnen van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of een zonneboiler."

"Koudebruggen zijn uitgesloten"

Foto: Victor  

Sibomat: "Standaard 22 cm isolatie in de wanden. Standaard een E-peil van om en bij de 60 afhankelijk van het ontwerp en de oriëntatie en een isolatie-K-peil van om en bij de 30. Ook zijn alle woningen uitgerust met een condenserende ketel, een zuinig ventilatiesysteem en een hoge graad van luchtdichtheid zodat er geen warme lucht via luchtlekken de woning kan verlaten. Alle bouwknopen zijn zodanig uitgewerkt dat er nergens een koudebrug aanwezig is."

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
  • Renovatie
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Splendid woningbouw

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Nul-Energiewoning

Arkana

Nul-Energiewoning

Voor, tijdens en na de bouw van uw woning, blijven uw wensen het centrale punt.

Blavier

Voor, tijdens en na de bouw van uw woning, blijven uw wensen het centrale punt.

Verbouwingen / aanbouw: van kleine renovatie tot uitbreiding van uw woning

Hustings Bouwgroep

Verbouwingen / aanbouw: van kleine renovatie tot uitbreiding van uw woning

Onze service is maatwerk en advies bij uw nieuwbouwproject

Danneels

Onze service is maatwerk en advies bij uw nieuwbouwproject

De bijkomende kosten voor het bouwen van een woning

Ecohuis

De bijkomende kosten voor het bouwen van een woning